BOZPforum.cz

Blog - informace o fóru i bezpečnosti

Poradna BOZP - bezplatný zdroj informací a pomoci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je multidisciplinární obor, který se řídí celou řadou právních a ostatních předpisů, nese sebou tisíce povinností a dotýká se prakticky všech fyzických osob v produktivním věku. Ať už jde o zaměstnavatele, zaměstnance nebo OSV...
Zjistit více
Co je diskusní fórum BOZP, komu je určeno a proč jej využívat?
Na tomto webu, tedy diskuse.bozpforum.cz, najdete unikátní moderní diskusní fórum zaměřené zejména na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ale také všech souvisejících oblastí. Proč unikátní? Protože žádné jiné, obdobné, na ...
Zjistit více
BOZPforum.cz skutečně pomáhá a zachraňuje životy!
Cílem celého projektu BOZPforum.cz a souvisejících Facebook stránek zaměřených na bezpečnost práce, je především prevence, šíření osvěty a tím zvýšení povědomí o nutnosti chránit životy a zdraví při práci. Je skvělé, pokud pak můžeme přečíst děkovnou zpětnou vaz...
Zjistit více
Poradna BOZP - vše, co potřebujete o bezpečnosti vědět
Už tomu bude pomalu rok, co vzniklo BOZPforum.cz. Za tu dobu se toho mnoho událo. Jedno však zůstává. BOZPforum.cz plní svou původní myšlenku a stává se oporou nejen každému zaměstnavateli, vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům, ale také odborníkům na problematiku bezpečnosti a...
Zjistit více
Spustili jsme Facebook skupinu "Bezpečnost práce"
Pro ještě lepší šíření povědomí o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oblastí, jsme pro vás 19. 9. 2019 spustili Facebook diskusní skupinu: "Bezpečnost práce." Neskutečně nás těší váš zájem, jehož důkazem je to, že se do skupiny jen...
Zjistit více
BOZPforum.cz hledá možná právě vás!
BOZPforum.cz je webový portál, který si klade za cíl přiblížit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vám, jeho čtenářům. Ať už jste zaměstnanci, kteří musejí BOZP dodržovat, vedoucí zaměstnanci, kteří ji musejí vyžadovat, zaměstnavatelé, kteří ji...
Zjistit více
BOZPforum.cz je zpět!
Vy, kteří jste si BOZPforum.cz zvykli navštěvovat pravidelně, jste jistě postřehli, že bylo v uplynulém týdnu nedostupné. Na celém webu probíhaly značné změny a věříme, že k lepšímu. Nyní přišel čas, vás s těmito změnami seznámit - BOZPforum.cz je zpět! Proč k tomu do...
Zjistit více
Zvu vás k diskusi na BOZPforum.cz
Přidejte se a diskutujte nad tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i dalšími souvisejícími, jako jsou zejména požární ochrana, první pomoc, nebezpečné chemické látky, hygiena práce, ergonomie práce, prevence závažných havárií a mnohé další. Využijte jedine...
Zjistit více
Jak si nastavit odběry, aby Vám nic neuniklo?
Odběry jsou emailová upozornění pro registrované členy na nová témata nebo reakce na ně zde na fóru. Můžete si nechat zaslat upozornění na každé nové téma i reakci nebo pouze na nová témata. Případně si můžete také zvolit, které oblasti Vás zajímají a nechat se informov...
Zjistit více
Jak to vše vzniklo?
Nahlédněte do trochy historie mé pracovní cesty. Zjistěte, jak to vše začalo a co byly milníky, vedoucí až k tomuto bodu - založení BOZPforum.cz....
Zjistit více