BOZPforum Logo
Přidat
téma

BOZPforum.cz hledá možná právě vás!

Datum:
24. 6. 2019

BOZPforum.cz je webový portál, který si klade za cíl přiblížit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vám, jeho čtenářům.

Ať už jste zaměstnanci, kteří musejí BOZP dodržovat, vedoucí zaměstnanci, kteří ji musejí vyžadovat, zaměstnavatelé, kteří ji musejí zajišťovat nebo odborníci, kteří některé úkoly BOZP provádějí a dohlížejí nad jejich kvalitou, BOZPforum.cz je určeno právě vám.

Ale i při sebelepším zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, vždy může dojít a také dochází, ke vzniku pracovních úrazů, požárů a jiných nehod. Jde o negativní události. Lze je překousnout, hodit za hlavu, dát od nich ruce pryč a zkrátka jít dál. Nebo na nich lze najít to nejlepší - poučení.

Koho tedy hledáme?

Na BOZPforum.cz hledáme právě možná vás! Hledáme především zaměstnance, kteří sami utrpěli vážné pracovní úrazy. Pozůstalé po těch, jenž zaplatili cenu nejvyšší. Zaměstnavatele nebo vedoucí zaměstnance, kteří jste na svých pracovištích zažili požáry nebo vážné provozní nehody.

Hledáme ty z vás, kteří budete ochotni se o svůj příběh podělit s ostatními.

Podělit se o informace, zkušenosti, zážitky a důsledky. Podělit se pro to, aby si ostatní uvědomili význam bezpečnosti, důsledky nerespektování pravidel a zejména, aby se ostatní, z již jednou uskutečněných chyb a přešlapů, mohli poučit.

Jak se mohu podělit o svůj příběh?

Způsoby, jak se můžete o svůj příběh podělit, jsou v zásadě dva.

Textová verze příběhu

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře. Napište nám stručně, jakou negativní událost jste zažili. My se vám ozveme zpět, telefonicky, emailem, dle potřeby. Probereme detaily. Sepíšeme vaše zážitky. Předpřipravený příběh vám dáme k nahlédnutí ke schválení a teprve až bude vše doladěno a upřesněno a vy nám dáte souhlas, zveřejníme jej zde na webu. Přečíst si jej tak budou moci stovky čtenářů se zájmem o bezpečnost. Se zájmem vyvarovat se chyb předejít ohrožení zdraví.

Video verze příběhu

Pokud máte odvahu a nevadí vám, mluvit před kamerou, přijedeme k vám nebo se setkáme na vhodném místě dle dohody a váš příběh společně natočíme do video reportáže.

Stačí nás kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře a zatrhnout možnost: "Mám zájem natočit video reportáž."

Natáčení se bát nemusíte. Vše si společně dopředu probereme a připravíme. Vymezíme si dostatek času. Najdeme správné, klidné a hezké místo. A vše společně určitě zvládneme.

Psaný text je fajn. Ale mluvené slovo, ke kterému si posluchač může přiřadit obličej, je zkrátka mnohem víc. Je tak mnohem větší šance zapůsobit na sledující. Ovlivnit jejich uvažování a jejich pohled na bezpečnost. Je tak větší šance, předejít úrazům!

I váš příběh může zachránit životy a zdraví - sdělte nám jej!

Příběh uveďte jen stručně, podrobnosti si společně upřesníme.


10 comments on “BOZPforum.cz hledá možná právě vás!”

  1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

  2. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  3. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  4. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  5. After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don't know if you're free? I would like to consult with you. thank you.

  6. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

  7. I may need your help. I tried many ways but couldn't solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I'm looking forward for your reply. Thanks.

  8. This article opened my eyes, I can feel your mood, your thoughts, it seems very wonderful. I hope to see more articles like this. thanks for sharing.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram