BOZPforum Logo
Přidat
téma

Žádost o autorizaci odborníka

Datum:
10. 2. 2022
Rubriky:

Patříte-li mezi odborníky na některou z oblastní BOZP, můžete si svůj uživatelský účet nechat autorizovat. Autorizací získáte přístup k uzavřené části diskusního fóra, která je veřejnosti skrytá a užívat ji mohou právě a jen autorizovaní odborníci.

Co na vás po autorizaci čeká?

Po autorizaci získáte přístup k celkem třem, veřejnosti skrytým částem diskusního fóra. Cokoliv, co do některé z této části napíšete či vložíte, zůstane navždy před veřejností skryto. Obsah těchto fór mohou zobrazit výhradně autorizovaní odborníci.

Jedná se o diskusní fórum bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany fórum pro ostatní témata, , kdy každé fórum je s ohledem na přehlednost dále děleno na tematické subfóra, viz obrázky níže.

Komu je autorizace určena?

Autorizace je určena zejména následujícím osobám:

 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP;
 • odborně způsobilá osoba v požární ochraně, technik požární ochrany;
 • koordinátor bezpečnosti práce na staveništi;
 • autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb;
 • revizní technik elektrických zařízení;
 • revizní technik tlakových zařízení;
 • revizní technik plynových zařízení;
 • revizní technik zdvihacích zařízení;
 • revizní technik kotlů;
 • revizní technik spalinových cest;
 • instruktor první pomoci;
 • auditor systémů řízení;
 • firemní ekolog;
 • jiný odborník.

Je autorizace zpoplatněna?

Ne, autorizace je zcela zdarma.

Co autorizace obnáší?

Smyslem autorizace je prokázat administrátorovi fóra, že patříte mezi odborníky na BOZP nebo související problematiku. To můžete provést zejména poskytnutím čísla osvědčení o odborné způsobilosti nebo popisem své práce a odbornosti.

Pokud bude mít administrátor o vaší odbornosti pochybnosti, může vás vyzvat ke zodpovězení doplňujících otázek.

Jak se autorizovat?

O autorizaci zažádejte formou soukromé zprávy zaslané administrátorovi fóra.

Po registraci svého uživatelského účtu se přihlaste do diskusního fóra.

Následně, buď přes hlavní menu webu přejděte do sekce zprávy, viz obrázek níže.

Na stránce zprávy vytvořte soukromou zprávu, ideálně označenou titulkem: "Žádost o autorizaci", adresovanou uživateli BOZPforum.cz (redakce), viz obrázek níže:

Obsah zprávy záleží na vás. Máte-li číslo osvědčení o odborné způsobilosti, rozhodně jej uveďte nebo lépe, rovnou přiložte fotografii vašeho osvědčení. Pokud se k vaší odbornosti žádné osvědčení neváže, pokuste se podrobně popsat vaši činnost nebo jinak, vhodně podložit svou odbornost. Např. odkazy na váš web, jiné sociální profily (např. LinkedIn) s dostatečnou profesní historií, diplom apod.

Za jak dlouho bude žádost o autorizaci vyřízena?

Zpravidla je žádost o autorizaci vyřízena do 24 hodin. V některých případech to může být ale doba delší. Nebude-li vaše žádost vyřízena do 7 dnů, můžete zkusit zaslat žádost novou nebo e-mail s dotazem na stav žádosti na adresu info@bozpforum.cz.

Jak poznám, že byla žádost schválena?

O schválení žádosti budete informováni odpovědí na prostřednictvím soukromé zprávy.

Na stránce vašeho profilu navíc uvidíte, že jste zařazeni do skupiny: "Autorizovaný odborník", viz obrázek níže:

Pokud vám cokoliv nefunguje, neváhejte se dotázat prostřednictvím komentářů níže nebo na e-mailu info@bozpforum.cz.

Díky za vaše zapojení se a přidání se ke komunitě!

One comment on “Žádost o autorizaci odborníka”

 1. You can open a variety of file formats with Freeopenerportable_2.0.1.0, including documents, photos, videos, and more. You won't have to be concerned about installing different programmes for different file types if you use this software. You may use Free Opener Portable to open Word documents, JPG photos, and MP4 videos, among other file types.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram