BOZPforum Logo
Přidat
téma

Blog - informace o fóru i bezpečnosti

Zjistěte, proč můžete registrací jen získat...
Hlavní důvody a výhody registrace jsou popsané níže. Nejprve ale nutno zmínit, že v současné době neexistuje v ČR / SK jiná alternativa. Neexistuje komunitní portál, kde se může setkávat široká veřejnost s odborníky, zaměřený na komplexní bezpečnost s myšlenkou vzájemné...
Zjistit více
Pravidla diskusního fóra
Přečtěte si prosím níže uvedená pravidla a respektujte je Poslední změny jsou uvedeny červeně. Pravidla fóra se stanovují zejména proto, aby fórum sloužilo svému účelu, aby jej členové nezneužívali, aby neporušovali platné právní předpisy a zejména, aby se k sobě navzá...
Zjistit více
Žádost o autorizaci odborníka
Patříte-li mezi odborníky na některou z oblastní BOZP, můžete si svůj uživatelský účet nechat autorizovat. Autorizací získáte přístup k uzavřené části diskusního fóra, která je veřejnosti skrytá a užívat ji mohou právě a jen autorizovaní odborníci. Co na vás po autor...
Zjistit více
Poradna BOZP - bezplatný zdroj informací a pomoci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je multidisciplinární obor, který se řídí celou řadou právních a ostatních předpisů, nese sebou tisíce povinností a dotýká se prakticky všech fyzických osob v produktivním věku. Ať už jde o zaměstnavatele, zaměstnance nebo OSV...
Zjistit více
Co je diskusní fórum BOZP, komu je určeno a proč jej využívat?
Na tomto webu, tedy diskuse.bozpforum.cz, najdete unikátní moderní diskusní fórum zaměřené zejména na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ale také všech souvisejících oblastí. Proč unikátní? Protože žádné jiné, obdobné, na ...
Zjistit více
BOZPforum.cz skutečně pomáhá a zachraňuje životy!
Cílem celého projektu BOZPforum.cz a souvisejících Facebook stránek zaměřených na bezpečnost práce, je především prevence, šíření osvěty a tím zvýšení povědomí o nutnosti chránit životy a zdraví při práci. Je skvělé, pokud pak můžeme přečíst děkovnou zpětnou vaz...
Zjistit více
Poradna BOZP - vše, co potřebujete o bezpečnosti vědět
Už tomu bude pomalu rok, co vzniklo BOZPforum.cz. Za tu dobu se toho mnoho událo. Jedno však zůstává. BOZPforum.cz plní svou původní myšlenku a stává se oporou nejen každému zaměstnavateli, vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům, ale také odborníkům na problematiku bezpečnosti a...
Zjistit více
Spustili jsme Facebook skupinu "Bezpečnost práce"
Pro ještě lepší šíření povědomí o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oblastí, jsme pro vás 19. 9. 2019 spustili Facebook diskusní skupinu: "Bezpečnost práce." Neskutečně nás těší váš zájem, jehož důkazem je to, že se do skupiny jen...
Zjistit více
BOZPforum.cz hledá možná právě vás!
BOZPforum.cz je webový portál, který si klade za cíl přiblížit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vám, jeho čtenářům. Ať už jste zaměstnanci, kteří musejí BOZP dodržovat, vedoucí zaměstnanci, kteří ji musejí vyžadovat, zaměstnavatelé, kteří ji...
Zjistit více
BOZPforum.cz je zpět!
Vy, kteří jste si BOZPforum.cz zvykli navštěvovat pravidelně, jste jistě postřehli, že bylo v uplynulém týdnu nedostupné. Na celém webu probíhaly značné změny a věříme, že k lepšímu. Nyní přišel čas, vás s těmito změnami seznámit - BOZPforum.cz je zpět! Nový kabátek ...
Zjistit více

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram