BOZPforum Logo
Přidat
téma

BOZPforum.cz skutečně pomáhá a zachraňuje životy!

Datum:
2. 12. 2019
Rubriky:
Štítky:

Cílem celého projektu BOZPforum.cz a souvisejících Facebook stránek zaměřených na bezpečnost práce, je především prevence, šíření osvěty a tím zvýšení povědomí o nutnosti chránit životy a zdraví při práci. Je skvělé, pokud pak můžeme přečíst děkovnou zpětnou vazbu jednoho z návštěvníků - ten pocit, že to celé má smysl, je totiž k nezaplacení!


Citace oné zprávy:

Chci poděkovat stránce Bezpečnost práce. Moc aktivní spolupracovník mě dostal do časového stresu a mojí chybou se na mě začal překlápět vozík s 250 kg pláty plechu. Instinkt byl zadržet plechy, ale poučen z vašich videí jsem utekl. Jenom o chlup. Kdyby jsem zůstal a snažil se plechy držet, mám od pasu dolů 250 kg oceli, sejmulo by mi to monterky, svaly ořezalo, kosti dolámalo... Díky ponaučení od vás jsem zdravý. ✌✌✌

Také moc děkujeme a přejeme všem čtenářům jen spokojené pracovní dny bez úrazů!

5 comments on “BOZPforum.cz skutečně pomáhá a zachraňuje životy!”

  1. What measures does BOZPforum.cz take to ensure that its message reaches a wide audience and promotes a culture of safety in workplaces? Visit us Telkom University

  2. Amidst the burgeoning popularity of cryptocurrency, the ability tobuy vcc with crypto emerges as a testament to the transformative potential of blockchain technology, unlocking a myriad of possibilities for individuals seeking streamlined and secure payment solutions. This innovative approach not only streamlines the purchasing process but also cultivates a sense of trust and reliability in virtual transactions, bridging the gap between traditional banking systems and the decentralized future of finance. By embracing the opportunity to buy VCC with crypto, individuals embark on a journey of empowerment and financial liberation, transcending the limitations of geographical boundaries and conventional payment methods.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram