BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

vyhlášení evakuace ve škole

2 Reakcí
2 Diskutují
0 Reactions
371 Vidělo
Reakcí: 1
Úvodní téma
(@jana-lacinova)
New Member
Přidal se: 2 roky před

ahoj,

měla bych dotaz ohledně základní školy zřízené při výchovném ústavu a vyhlášení evakuace. Ve škole není žádná EPS ani jiné požárně bezpečnostní zařízení, které by v případě požáru mohlo nějakým způsobem upozornit, že je potřeba se evakuovat. Nemohu tuto problematiku dohledat v žádném zákoně, jaký je přesně potřeba zařízení pro školy. Zda by třeba stačil jen požární zvon. Budova je malá a PBŘ není k dispozici.

Děkuji za případné postřehy

Odpověď
1 Odpovědí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 434
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 6 roky před

Ahoj Jano. Neuvažuješ úplně správně.

Co se týče objektu školy, ten musí být v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního řešení, dříve technické zprávy požární ochrany a ještě dříve jiné části projektové dokumentace, kde se podmínky požární bezpečnosti stanovily.

Že škola PBŘ nemá, je zkrátka chyba a mít ho musí. Viz Stavení zákon, dle kterého vlastník objektu musí po celou dobu provozu objektu uchovávat projektovou dokumentaci skutečného provedení.

---

Ale ok. Vycházejme z toho, že aktuálně PBŘ není k dispozici.

Pokud škola provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pak je nutné určit podmínky požární bezpečnosti (§ 15, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz) a v rámci určení podmínek, se mimo jiné, vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (písm. g), odst. (3), §15, vyhlášky). Při hodnocení by se mělo postupovat dle současně platných právních předpisů a technických norem. Takové vyhodnocení defakto nahradí vyhodnocení provedené právě v PBŘ, což může být pro školu, pokud jsou její objekty staršího data kolaudace, dost velký problém.

Stále tedy vychází lépe, dohledat původní projektovou dokumentaci.

---

Jinak řečeno. Potřeba požárně bezpečnostních zařízení, jako je např. EPS, akustická požární signalizace, místní rozhlas, nouzové osvětlení, ale také potřeba chráněných únikových cest, zařízení pro odvětrání kouře a tepla při požáru apod., musí vyplynout ze schválené projektové dokumentace skutečného provedení objektů a pokud tato není k dispozici, pak dočasně z určení podmínek požární bezpečnosti.

Pokud z PBŘ nebo určení podmínek požární bezpečnosti nevyplývá potřeba EPS, místního rozhlasu a podobných zařízení a odborně způsobilá osoba / technik PO shledá obavy, že by evakuace nemusela proběhnout dostatečně kvalitně, pak by měl, rovněž v rámci určení podmínek požární bezpečnosti zapracovaných do dokumentace požární ochrany, stanovit i další opatření. Ať už to budou kolejnice, zvony, píšťalky, megafony nebo obdobné, jejich dostatečnost by měl být zpracovatel schopen obhájit. 

---

V neposlední řadě nezapomínejte, že cvičným požárním poplachem se ověřuje úplnost a správnost požárních poplachových směrnic a požárního únikového plánu. Tedy všechna opatření, včetně např. zvonu, by v těchto dokumentech měla být zmíněna. 

V prvé řadě však tlačit na provozovatele školy, aby bez zbytečného odkladu zajistil PBŘ.

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram