BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Rozsah rizik

16 Reakcí
7 Diskutují
32 Likes
1,255 Vidělo
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 414
Admin
Úvodní téma
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 4 roky před

Jste pro sta stránkové elaboráty, plné rizik a opatření, které jsou prakticky k ničemu?

Nebo jste zastánci stručných, věcných, konkrétních informací, které když si zaměstnanec vezme do rukou, přečte, tak přesně ví, oč jde?

Jste připraveni, rizika zpracovaná "na pár stran" si obhájit před OIP? Soudem? Nebo alibisticky děláte nekonečné tabulky rizik, aby Vás náhodou někdo "nenachytal"?

Osobně si myslím, že nejpodstatnější rizika pro "běžnou" práci, se opravdu vejdou max na pár stran. Nejsem zastáncem toho, aby se do rizik psal "kde jaký sci-fi scénář." Jen vypíchnout ty opravdu podstatné věci. Ideálně rizika doplnit fotografiemi konkrétního pracoviště. 

V některých registrech např. čtu i takováto rizika a nestačím se divit:

Rizika - Posuzované objekty a jejich části / Výrobní a provozní budovy / Oplocení

Oplocení

* pád, zřícení oplocení a zasažení osoby;

1

2

1

2

* správné konstrukční provedení oplocení; (založení podezdívky - pokud možno v nezámrzné hloubce, správná volba délky pole (vzdálenost sloupků), výšky oplocení atd.) dle funkce, druhu namáhání a materiálu oplocení;
* udržování oplocení;

Odpověď
15 Reakcí
3 Reakcí
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 4 roky před

Skupina
Reakcí: 414

A vůbec? Kdo vlastně kdy vymyslel, že by měl existovat "nějaký registr rizik"? Zákoník práce říká:

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění

Pokud tedy např. uklizečka při vytírání podlahy způsobí, že tato klouže. Tak musí existovat tabulka, kde bude uvedeno: 

  1. Nebezpečí: vlhká podlaha;
  2. Riziko: uklouznutí osoby, pád a vznik úrazu;
  3. Pravděpodobnost: 4
  4. Následek: 3
  5. Další koeficient: 2
  6. Hodnota rizika: 4 x 3 x 2 = 24
  7. Hodnocení rizika: Nepřijatelné riziko
  8. Opatření: Označit kluzkou podlahu bezpečnostní tabulí ("áčkem").

Nebo stačí do pokynů pro úklid - např. mítní provozní bezpečnostní předpis nebo pracovní postup napsat: "Při vytírání podlahy pracovníci úklidu vytírané místo označí bezpečnostní tabulí."

 

Lze podle Vás obě varianty považovat za vyhodnocení rizika a naplnění podstaty zákoníku práce? Za mě rozhodně ano. A která varianta je podle Vás přínosnější pro praxi? Za mě rozhodně ta druhá.

Odpověď
Autorizovaný odborník
(@jiri-julis)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 5

Setkal jsem se i s tím, že je veden registr rizik, ve kterém je uvedeno snad i to že se má kladivo držet pevně v pravé ruce a že se s ním nemá zaměstnanec mlátit do levé ruky. A potom mají vypracovaný cca dvoustrankový dokument, který je srozumitelný i pro normální lidi a bylo to použitelné v praxi. 

V případě šetření OIP v podstatě kdykoli muže použit čarovnou větu že byla rizika nedostatečně vyhodnocena ?

 

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 4 roky před

Skupina
Reakcí: 414

Já myslím, že to je do jisté míry i zbytečný strašák. OIP sice může, ale soudy již nejsou včerejší a vědí, jak se věci mají.

Uvedu např. příklad.

Většina rizik spojených s provozem motorové pily, je uvedena v návodu k obsluze. Návody k pilám, zvláště potom k těm profi, jsou dnes opravdu velmi podrobné a dobře zpracované.

Osobně jako skutečné riziko vnímám to, že zaměstnanec nebude řádně seznámen s tímto návodem k obsluze.

Přesto mě OIP často tlačí k tomu, abych do rizik napsal i to, že se zaměstnanec při špatném způsobu startování může pořezat. Já ale argumentuji tím, že správný způsob startování je podchycený v návodu a pro zaměstnance, který je s návodem řádně seznámen, je i známo toto riziko a tím je i podchyceno.

Odpověď
Reakcí: 51
Autorizovaný odborník
(@tereza)
Člen
Přidal se: 4 roky před

Já jsem taky pro elaborát, přece jen, když jde do tuhého, jste za něj rádi. Ono pak hrdinství většinu lidí přejde. Nikdo nikomu však nezakazuje,aby vedle elaborátu, se kterým má alibisticky seznámené všechny zaměstnance, ještě vypíchl stěžejní rizika dané pracovní pozice nebo činnosti. To je cesta,kterou chci jít i já.

Taky si myslím, že je potřeba brát paragrafy ZP v kontextu a ne je kouskovat.

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

 

Odpověď
6 Reakcí
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 114

Přesně tak. Mám Registr rizik, ve kterém bych ,,doufám,, našel vše na co si lze pomyslet. No a pro ,,normální,, život máme vybrána Významná rizika, která jsou 1-2 stránkové dokumenty dle výrobních oddělení. Riziko, opatření, fotka. Žádná nesmyslná čísla, vzorečky, výpočty pravděpodobností, apod. Prostě rizika, kterým každý obyčejný člověk rozumí a umí dodržovat ?

77B7AB53 967C 4879 9543 FBDC06DF33E2
Odpověď
Autorizovaný odborník
(@tereza)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 51

to je hezké, šlo by nějaké vzorové získat pro inspiraci?

Odpověď
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 114

Pro vás určitě ano, jen se mě připomeňte do mailu ? 

Odpověď
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 114

máte to v mailu 🙂

Odpověď
(@martinazem)
Přidal se: 4 roky před

Active Member
Reakcí: 3

Dobrý den, také bych prosila  pro inspiraci. 

Odpověď
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 114

Pošlete mail na novotnyokrisky@seznam.cz

Odpověď
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 414
Admin
Úvodní téma
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 4 roky před

@tereza

Tak otázkou je, zda ty elaboráty k něčemu jsou. Soudy dnes nejsou hloupé a neberou věci, které byly vytvořeny z čistého alibismu a nikoliv k použití v praxi.

Také se zde naskýtá otázka, co to je riziko? A zapomeňme teď prosím na nějaké výklady samozvaných vypravěčů. Držme se v rovině ZP. Zkusím příklad.

Co třeba situace, kdy může zaměstnanci do oka vletět špona od vrtačky. V návodu k obsluze je jasně napsáno, že při práci s vrtačkou musí mít obsluha ochranné brýle. Je nutno tuto situaci vůbec jakkoli řešit v rovině rizik? Je to riziko dle ZP, které by mělo být vyhodnoceno? Nebo jde jen o běžnou součást práce při obsluze vrtačky, kterou není třeba více řešit, protože je již dost podchycena (návod + školení)?

Není riziko pro zaměstnance pracujícího s vrtačkou, které je dle ZP nutno řešit, spíše to, že může ve zdi navrtat el. vodič a tím si zapříčinit vznik úrazu el. proudem? To je situace, která podchycena nijak není. Neřeší ji návod a ani nemůže, protože výrobce nezná zdi a instalace zaměstnavatele. To je přesně to, co by se dle mě mělo v rámci hodnocení rizik řešit. A ne brýle.

Odpověď
2 Reakcí
Autorizovaný odborník
(@tereza)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 51

"Soudy dnes nejsou hloupé a neberou věci, které byly vytvořeny z čistého alibismu a nikoliv k použití v praxi." Máte příklad takového rozsudku? Judikátu pojednávajícím o tomto tématu? Já jsem zatím nic takového nezaznamenala.

Stejně tak jsem si nevšimla,že by někdo bral v potaz občanský zákoník:

§ 4 (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

Pořád mám pocit, že se zaměstnancům přistupuje jako k úplným IQtykve, kteří se po podpisu prezenčí listiny zázračně stanou osobami znalými, uvědomělými a nechybujícími.

Pokud máte stanoveno pro danou práci použítí brýlí/štítu a jste si jist,že riziko špony v oku tímto pominulo, zřejmě to do elaborátu už uvádět nemusíte. Jste OZO, což znamená,že narozdíl od ostatních byste to měl umět posoudit 🙂 a pak jsme opět alibisti, takže to tam všichni uvedeme,abychom měli v případě průseru prdel krytou 🙂

 

 

 

Odpověď
Autorizovaný odborník
(@jiri-julis)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 5

Musím souhlasit že se k zaměstnancům, především ze strany inspektorátu, přistupuje jako k lidem, kteří se nedovedou rozhodnout sami. Neberu to, že například svévolně vymyslí že místo žebříku použijí obrácený kbelík, což je jasné porušení. Nedovedu se například srovnat s tím, že chtějí dokazovat, že chtějí dokazovat že obsluha obráběcího stroje, kterou je vyučený zámečník s mnohaletou praxí, dokáže sama o sobě posoudit opotřebení pojistných šroubů, kterými se zajišťují obráběcí přípravky. 

Odpověď
Reakcí: 2
Autorizovaný odborník
(@luciakrivankova)
Člen
Přidal se: 4 roky před

V tomto souhlasím s Terezou a jsem za elaborát i když ne moc ráda. Především také proto, že jsem se setkala s buzerací ze strany OIP, kde si paní udělala při kontrole čas na to, aby dost důkladně prostudovala elaborát mého předchůdce (cca 120 stran) a ještě upozornila na to, že v něm něco chybí. Nemusím asi zmiňovat, že to byla hodně dlouhá kontrola ? 

Odpověď
Reakcí: 81
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Člen
Přidal se: 4 roky před

Zdravím, jako největší slabinu v dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik vnímán v tom, že „registr rizik“ neodpovídá danému pracovišti a skutečnému stavu. Z toho vycházejí všechny spekulace, problémy apod. Rizika se z 90 % tvoří od stolu, kdy zpracovatel mám k dipozici pouze základní popis pracoviště a tech. vybavení a od toho vytvoří rizika, což by nebylo nejhorší... Nejhorší je, že se k zaznamenaným činnostem, tech. vybavení apod. strojovně přiřazují opatření, která (1) nedopovídají danému pracovišti-činnosti, (2) v rámci provozu jsou již dávno splněna, (3) jsou pouhým opisem ustanovení některé práv. normy (obecně platné). 

Při jedné kontroly mi paní inspektorka z OIP ústně vytkla, že dokumentaci BOZP mám příliš jednoduchou, strohou... 🙂 Osobně jsem pro méně papírů, ale o to víc prakticky, profesionálně, než hromadu papírů, kde zpracovatel ani nezná obsah.

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram