BOZPforum.cz
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Agentura práce - BOZP


Luca.mb
Reakcí: 1
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@luca-mb)
Nováček
Přidal se: 3 roky před

Jak obsáhlý a konkrétní má mít agentura práce interní předpis "Hodnocení rizik BOZP"? Přeci agentura nemůže hodnotit rizika pracovní pozice u uživatele, když agentura nezná pracovní prostředí, technologii, postupy atd. To samé jako Pracovní postupy a Popis obsahu a rozsahu práce, když práci zaměstnanci uděluje uživatel. Předem děkuji za rady a zkušenosti.

5 Reakcí
Tereza
Reakcí: 51
Autorizovaný odborník
(@tereza)
Důvěryhodný člen
Přidal se: 3 roky před

Osobní názor, agentura by měla mít rámcově přehled, jaké práce bude její agenturní zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Agenturnízaměstannec by měl mít školení z oblasti BOZP od svého zaměstnavatele agentury. Zaškolení na pracoviště, interní podmínky zaměstnavatele ke kterému je přidělen, rizika, OOPP, by si měla agentura vydefinovat ve smlouvě se zaměstnavatelem. Striktně uvést, kdo co zajištuje, provádí. Možná chtít kopie prokazetelného seznámení, předání OOPP. Pokud budete toto mít dobře ošéfované ve smlouvě, můžete mít rizika prakticky jen na kancelářský provoz, řízení vozidel apod.

Odpověď
2 Odpovědi
Martin Krůtil
Autorizovaný odborník
(@martin_krutil)
Přidal se: 3 roky před

Aktivní člen
Reakcí: 11

Já jsem dnes řešil v jedné mé firmě tak, že bude školení pro agenturu provádět přímo ta firma, která si zaměstnacne najímá přímo na dané podmínky včetně rizik atd.  Když jsem viděl "školení", které agentura dodatala bylo mě špatně. O fasování OOPP ani nemluvím

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Přidal se: 3 roky před

Důvěryhodný člen
Reakcí: 60

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP agenturního zaměstnance provádí v souladu se zákoníkem práce uživatel, nikoliv zaměstnavatel. Stejně to platí i pro další činnosti v zajištění BOZP (§ 309 odst. 1 zákoníku práce).

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Reakcí: 60
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Důvěryhodný člen
Přidal se: 3 roky před

Agentura práce musí své zaměstnance rozdělit do dvou základních skupin. Na zaměstnance, kteří zajišťují chod agentury (vůči nim zajišťuje BOZP v plném rozsahu jako jejich zaměstnavatel) a na zaměstnance, které dočasně přiděluje jiným zaměstnavatelům (uživatelům). Na základě ustanovení § 309 odst. 1 zákoníku práce je po dobu dočasného přidělení povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP uživatel. Tedy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, informování o rizicích a přijatých opatřeních, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd. je povinností uživatele, nikoliv zaměstnavatele.

Z výše uvedeného je jasné, že hodnocení rizik agentura práce provádí pouze v rozsahu prací zaměstnanců, kteří zajišťují chod agentury.

Odpověď
Valdhans
Reakcí: 33
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Stálý člen
Přidal se: 3 roky před

Správně by to mělo být řešeno jako dva zaměstnavatelé na jednom pracovišti. Takže odpovědný pracovník agentury podepíše že dostal školení a rizika a dále je na něm,  jak zachází se svými zaměstnanci.  Praxe je taková, že agentura těmto otázkám nevěnuje žádnou pozornost, neškolí, neumí ani sepsat záznam o úrazu. Proto školení agenturním zaměstnancům raději poskytnu sám, i když to jakoby není moje povinnost.

Odpověď
Sdílet: