BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Odpovědnost vedoucí zaměstnance

5 Reakcí
2 Diskutují
0 Likes
883 Vidělo
Reakcí: 3
Úvodní téma
(@miroslav-2)
Active Member
Přidal se: 2 roky před

Dobrý den,

měl bych dosti ošemetný dotaz, který se vynasnažím popsat + přidám raději i obrázek organizace

 

Popis organizačního schéma:

Technický ředitel -> Manažer výroby/Manažer údržby -> Vedoucí zaměstnanci -> řadoví zaměstnanci

 

A teď k dotazu. Ve firmě jsem relativně nový a jsem na pozici Vedoucího pod Manažerem údržby. Jsme výrobní podnik. Ve firmě máme spousty zdvihacích zařízení. Pověřené osoby pro ZZ jsou vedoucí zaměstnanci spadající pod Manažera výroby. Jeřáby spadají pod střediska, které řídí právě vedoucí zaměstnanci. Tady chápu, proč jsou pověřené osoby na straně výroby. A teď dochází k tomu, že pověřené osoby si volí své odborné techniky zdvihacích zařízení, aby jim prováděli kontroly mimo revize. U nás jsou odborní technici jak ze strany údržby tak i na straně výroby (historicky pomícháno). A mě by zajímalo. Když se něco stane odbornému technikovi, kterému jsem přímo nadřízený (spadám pod manažera údržby), jde to všechno za mnou? Nebo je tam "nějaká" přenesená odpovědnost díky pověřené osobě? Moc totiž i nechápu, jak mohlo dojít k tomu, že některý nadřízený zvolil zaměstnance z jiné sekce (výroby/údržba). Historicky mi to samozřejmě nikdo není schopen říct.

 

Děkuji vám za vysvětlení

Mirek

 

 bozp
Odpověď
4 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 414
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 5 roky před

Dobrý den a díky za zajímavý dotaz.

Osobně si myslím, že tyto situace a rozhodování o odpovědnosti, je vždy velmi individuální a posuzuje se s přihlédnutím ke všem okolnostem a zvyklostem dané společnosti a pracoviště.

Dle Zákoníku práce odpovídá vedoucí zaměstnanec. Ale za vašeho podřízeného nejste odpovědný výhradně a pouze vy, ale také váš nadřízený a v konečném důsledku, také zaměstnavatel. 

Netroufnu si tedy dělat konkrétní závěry. Dle mého je nutné posoudit až konkrétní vzniklou situaci a pak náležitě rozhodnout o míře odpovědnosti jednotlivých osob.

Pro vás by mělo být podstatné, že odpovědnost máte a že ji mají i všichni vedoucí nad vámi. Tj. snahou celého tohoto řetězce vedení by mělo být, aby se "řadovému" zaměstnanci nic nestalo.

Odpověď
3 Reakcí
(@miroslav-2)
Přidal se: 2 roky před

Active Member
Reakcí: 3

@vit-hofman

Ano, je mi jasné, že i všichni mí nadřízení jsou odpovědní. Že případný "průser" dožene všechny v rámci linie organizace. A samozřejmě, všichni chceme chodit do práce a z práce celí. 

Kdyby to bylo takhle: Všichni odborní technici ZZ budou ze strany údržby. Tím pádem jsou všichni v mém ranku, tzn. jsem přímo odpovědný za ně, dále můj nadřízený a tak dále. Jakým způsobem do toho vstupuje pověřená osoba? Ona je odpovědná, že jsou všechny jeřáby a deníky ZZ v pořádku? Co když nebudou, a něco se stane? Já ze své pozice nemusím kontrolovat, že ZZ a vše kolem je v pohodě).

 

Ono to je docela složité, protože údržbáři u nás jsou vlastně koordinátory zakázek a tzn. manipulují s zdvihacími zařízeními i externí zaměstnanci (je to řešeno smluvně). Když bychom řešili i tyto běžné inspekce, které by prováděly externí firmy. Tudíž i zápisy kontrol by prováděli externí zaměstnanci. V tomhle případě již nefigurují žádní mí podřízení v ranku ZZ. Když zde nastane průser, jde to rovnou za pověřenou osobu?

1) Stane se něco našemu zaměstnanci - naši údržbáři mají vazačské a jeřábnické průkazy (zde vím, že všichni jeřábníci si zařízení musí před použitím kontrolovat

2) Stane se něco pracovníkovi externí firmy, kdy zde nefiguruje nikdo z našich zaměstnanců

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 5 roky před

Skupina
Reakcí: 414

@miroslav-2 Napíši svůj názor. Ale nejsem právník a toto je otázka spíše na něj.

Pověřená (odpovědná) osoba je jen funkce, která se zřizuje za úkolem řádné péče o zařízení, např. zdvihací, tlaková apod. a neznamená to, že by pověřením této osobě vznikala nějaká odpovědnost. Stále jde o zaměstnance, který je odpovědný za plnění svých pracovních úkolů a odpovídá do výše 4,5 násobku své mzdy. Pokud je pověřenou osobou vedoucí zaměstnanec, pak už je zde samozřejmě odpovědnost i za zajištění BOZP, dle § 101, Zákoníku práce.

Tj. ta hlavní odpovědnost, která vás podle mého zajímá, je stále závislá na určení vedoucích zaměstnanců, nikoliv na pověření odpovědných osob za provoz zařízení.

Vedoucí zaměstnanec si nemůže myslet, že se zbaví své odpovědnosti tím, že určí odpovědnou osobu za provoz jeřábu. Tato osoba má jen přesně vymezené úkoly, např. spolupracovat při revizi, inspekci či prohlídce jeřábu s konkrétními techniky, zajišťovat pro vedoucího tyto úkony, zajišťovat odstranění zjištěných závad apod. 

V případě externích osob, stále může část odpovědnosti nést vedoucí zaměstnanec pracoviště (odst. (5), § 101, Zákoníku práce).

Odpověď
(@miroslav-2)
Přidal se: 2 roky před

Active Member
Reakcí: 3

@vit-hofman Stále to v tom mám guláš

Pověřená osoba - je u nás zároveň vedoucí zaměstnanec střediska (výrobního) na kterém jsou daná zařízení instalované. Ten teda odpovídá za to, že dané zařízení splňuje plnou provozuschopnost (dějí se běžné inspekce odborného technika, revizní inspekce revizního technika obojí se zápisem do deníku ZZ)? 

 

Odborný technik - je u nás řádový zaměstnanec. Tento zaměstnanec však spadá pod vedoucího strojní údržby (tedy mě). S pověřenou osobou tak nemá žádnou spojitost co se týče přímé linie (hierarchie -> chápu, že se to potká až u Technického ředitele)

 

1) Co se děje, když kontrola zjistí nedostatky ve vedené dokumentaci (např. chybí zápis z běžných inspekcí v deníku zz, tzn. že kontroly neprobíhají). Za kým to jde? Za pověřenou osobou, že to nehlídá? Nebo i za mnou, když je odborný technik mým podřízeným a já jsem odpovědný, že plní své úkoly (tyto úkoly, ale nejsou mé požadavky na zaměstnance = úkoly jdou z "třetí strany"; a ani nemám podnět, že např. kontroly neprobíhají)?

 

2) To samé u úrazu...více méně je to to samé co jsem popsal u bodu 1). Kontroly neprobíhají, ale místo kontroly, která zjistí nedostatky, se stane úraz, komukoliv. Takže počítám, že když pochopím bod 1) bude mi jasný i bod 2)

 

Je mi jasné, že když se stane nedej bože nějaký "průser", za který odpovídal odborný technik (kontroly a nedělal je), budu v první linii "popotahovaný" já, díky přímé nadřízenosti. Ale pořád mi není jasné jak v tom bude zapojena pověřená osoba, která odpovídá za řádné splnění všech povinností pro ZZ (které splněny nebyly).

 

A) Chápu to správně tak, že když pak následné šetření zjistí, že pověřená osoba neurgovala nápravu stavu (fyzické kontroly + zápis do ZZ) na mou osobu nebo přesněji na odborného technika, jde to za pověřenou osobou?

 

B) Když šetření zjistí, že pověřená osoba urgovala pouze odborného technika, bez toho abych věděl, že se má sjednat náprava. Zapomene se informace předat přímému nadřízenému odborného technika, tedy mě (informace běžela pouze mezi pověřenou osobou a odborným technikem)? Jde to také kompletně za pověřenou osobou? 

 - znovu připomínám, že odborný technik nemá přímou linku na pověřenou osobu v hierarchii firmy

 

C) Když šetření zjistí, že bylo urgováno i s informací na mne (např. mailem na odborného technika s kopii na mne). Jde to jak za mnou, tak i za pověřenou osobou?

 

Omlouvám se za slohovku, ale potřebuji si v tom udělat jasno. Řešíme v podniku tuto situaci a já chci jen vědět jak to přesně je. Protože já si původně myslel, že vše jde za pověřenou osobou, když ona je odpovědná mít vše okolo ZZ v pořádku.

A ještě doplněk - Deníky ZZ by u sebe měla mít pověřená osoba (u nás je to tak, že externí pracovníci přijdou podepsat povolení k práci, podepisuje se přímo na výrobě, a u tohoto je jim vydán ovladač k danému jeřábu = tzn. deníky by měli oni?)? Odborný technik (údržba), když bude provádět kontrolu, převezme ovladač i deník. Po kontrole zapíše stav do deníku zz a předává deník i ovladač opět výrobě?

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram