BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

[Vyřešeno] Norma ČSN EN 15620 - závaznost pro ČR

10 Reakcí
4 Diskutují
0 Likes
686 Vidělo
Reakcí: 2
Úvodní téma
(@ogre)
Active Member
Přidal se: 2 roky před

Dobrý den, prosím o info zda regálový systém provozovaný v ČR musí splňovat normu ČSN EN 15620 BE Z VYJÍMKY tj. jestli šířky mezer mezi paletami musí být 75mm a více dle výšky pozice v regálu nebo zda se jedná v ČR pouze o doporučení a mohu toto doporučení místním provozním předpisem upravit na 50mm? Děkuji za odpověď Mirek Gottfried

Odpověď
9 Reakcí
1 Odpovědí
(@miroslav-valtagmail-com)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 5
Napsal: @ogre

Dobrý den, prosím o info zda regálový systém provozovaný v ČR musí splňovat normu ČSN EN 15620 BE Z VYJÍMKY tj. jestli šířky mezer mezi paletami musí být 75mm a více dle výšky pozice v regálu nebo zda se jedná v ČR pouze o doporučení a mohu toto doporučení místním provozním předpisem upravit na 50mm? Děkuji za odpověď Mirek Gottfried

Pokud budete chtít zvolit menší horizontální vůli, než je uvedeno v tabulce č. 10 ČSN EN 15620, tak v rámci konkrétní situace nebude tento provoz obhajitelný ve smyslu § 102 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v souvislosti s § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce nebo § 2 písm. h) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v případě jakékoli nehody. V této souvislosti bude například pojišťovnami toto využito ve váš neprospěch a kráceno pojistné plnění

Odpověď
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 414
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 4 roky před

Dobrý den,

nevím o tom, že by ČSN EN 15620 byla závazná.

Odpověď
7 Reakcí
(@miroslav-valtagmail-com)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 5

@vit-hofman A říká Vám něco § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce nebo § 2 písm. h) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí? ČSN jsou tzv. ostatní předpisy pro zajištění BOZP a jako takové je jejich závaznost definována v rovině minimální normové hodnoty, tedy může být zvoleno řešení na straně bezpečnosti lepší, ale nikoli horší. 

To, že ČSN nejsou podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky obecně závazné neznamená, že se nemusí dodržovat. Takový amatérský výklad jsem tedy už dlouho neslyšel. Většina bezpečáků si už toto uvědomila, ale zjevně jsou i výjimky, že?

Odpověď
(@ak84email-cz)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 9

@miroslav-valtagmail-com 

Dobrý den,

k § 349 odst. 1 zákoníku práce jsem slyšel již více výkladů. Uvádí se tam: " ..., pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví."

Zeptám možná hloupě, ale jakým způsobem určujete jestli norma, nebo její část, upravuje otázky týkající se ochrany života a zdraví, pokud to v ní není vyloženě napsáno?

Odpověď
(@miroslav-valtagmail-com)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 5

@ak84email-cz Hezký den,
jednoznačně podle předmětu normy a jejímu vztahu k prevenci rizik a v tomto ohledu normy ČSN EN 15 620, ČSN EN 15 629 nebo ČSN EN 15 635 upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví ve vztahu k provozu regálových systémů.  

Odpověď
(@ak84email-cz)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 9

@miroslav-valtagmail-com 

Dobrý den,
podle mě je to právě dost nejednoznačné. V předmětu normy se právě nic nepíše o tom že "upravuje otázky týkající se ochrany života a zdraví". Už jenom ten samotný pojem "otázky" je značně nevhodný.
Samozřejmě že v rámci prevence rizik můžu vyhodnotit, že norma, nebo její část řeší BOZP, ale může to být dost subjektivní parametr na to, abych vyhodnotil, že je norma závazná.

Odpověď
(@miroslav-valtagmail-com)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 5

@ak84email-cz
Hezký den,
nejednoznačné je to jen pro někoho, kdo nechápe, jak funguje právo. Má jak formální, tak věcnou rovinu a formální rovina je v tomto ohledu naprosto neadekvátní, takže je nutné vždy vyhodnotit, například soudním znalcem v případě soudního sporu, právě věcnou vazbu na úpravu otázek, týkajících se ochrany života a zdraví.

Pokud byste to bral takto formalisticky, v žádné normě nenajdete větičku ve smyslu §349 ZP v PZ, tedy že upravuje otázky ochrany života a zdraví, takže by se nemusely provádět revize elektro nebo ostatních VTZ? Ne. Tento formalistický přístup pak často naráží u soudů na nás soudní znalce, jejichž názor má u soudu váhu důkazu, protože máme trestně právní odpovědnost za objektivitu názoru.

Doporučuji tento formalistický přístup k výkladu objektivních zákonných povinností zaměstnavatele opustit, protože u soudu byste se mohl vyloženě divit a nějakým subjektivním výkladem byste se rozhodně neobhájil, protože by byl tento označen za účelový. 
Přeji pěkný zbytek dne.

Odpověď
(@ak84email-cz)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 9

@miroslav-valtagmail-com 

Dobrý den, 
rozhodně se nechci stavět k normovým požadavkům formalisticky a v praxi to ani nedělám, obzvlášť ve vztahu k VTZ. 

Jen jsem chtěl poukázat, že závaznost norem ve vztahu k § 349 ZP není, podle mě, tak jednoznačná, jak z Vaší původní reakce může vyznít.

Jak jsem psal výše. Stanovisko k tomu jestli normy upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, může být někdy dost subjektivní. Samozřejmě pokud mi soudní znalec sdělí svůj odborný názor, tak už to určitou váhu má. Bohužel i mezi soudními znalci a soudy jsou rozpory ve výkladu právních předpisů. 

 

Odpověď
(@miroslav-valtagmail-com)
Přidal se: 1 rokem před

Active Member
Reakcí: 5

@ak84email-cz 
Hezký den,

v souvislosti s předmětnou ČSN EN 15 620 by tvrzení, že neupravuje otázky bezpečnosti a není tak ostatním právním předpisem BOZP ve smyslu §349 ZP v PZ bylo jen těžko obhajitelné a to i právě vzhledem k obsahové stránce, kde například tabulka č. 10, o níž je řeč v otázce, upravuje tolerance při zakládání a odebírání do a z regálového systému z hlediska jeho bezpečnosti v souvislosti s ochranou života a zdraví zaměstnanců.

Podstata práva je intersubjektivní, tedy věcí celospolečenských dohod s tím, že každý jednotlivec může samozřejmě mít svůj subjektivní názor na výklad konkrétních právních předpisů, nicméně konečné slovo v jejich výkladu má soud a ten se rozhoduje po odborné stránce na základě znaleckých posudků a relevance a důvěryhodnosti v nich použité argumentace.

V této souvislosti si nedovedu představit, že by nějaký soudní znalec zpochybnil podstatu ČSN EN 15 620 jako ostatního předpisu BOZP dle §349 ZP v PZ, a to právě kvůli trestní odpovědnosti za svá stanoviska v posudcích tvořená, kdy prokázaná účelovost by se lehce mohla použít proti němu.

Jinak samozřejmě strana žalovaná může argumentovat jak uzná za vhodné a dokonce může i lhát, na rozdíl od soudních znalců nebo svědků. Nicméně to, k čemu by taková argumentace, kterou jste tu předestřel, u soudu byla, je věcí značně diskutabilní, protože váš subjektivní názor, tedy výklad, má menší váhu, než výklad soudních znalců a ten zase má menší váhu než výklad soudů. 

Přeji pěkný zbytek dne

 

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram