BOZPforum.cz
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Skladování sena na vlastním pozemku


KS
Reakcí: 4
 KS
Registrovaný člen
Úvodní téma
(@ks93)
Nováček
Přidal se: 6 měsíci před

Dobrý den,

potřebovala bych zjistit, jaké jsou podmínky pro skladování sena na vlastním pozemku.

Pro přiblížení:

Chováme hospodářská zvířata, takže přes zimu krmíme senem. Na celý rok kupujeme 15 kulatých balíků sena o průměru 130 cm. Několikátým rokem tyto balíky skladujeme na okraji pozemku - do loňského roku na paletách. Letos jsme udělali vyvýšené stání na balíky (zabetonované pneumatiky, do nich zakotvené patky a na nich trámy). Na toto podium máme v plánu naskládat 15 balíků sena, ve dvou řadách na sebe. Balíky budeme následně přikrývat plachtou do 2/3, aby mohl proudit vzduch.

Soused má dům postavený cca 2,5 metru od hranice pozemku, tím pádem i od těchto balíků sena. Před pár dny přišel s tím, že on tam ty balíky nechce, že má strach ze samovznícení a že mu od toho chytne dům. Ohání se nějakými zákony, které ale nemůžu nikde dohledat.

 

Proto se chci zeptat, jestli jsou nějaké podmínky nebo důvody, proč bychom takto uskladněné seno nemohli mít na vlastním pozemku?

 

Děkuji

Štítky tématu
8 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 369
(@vit-hofman)
Uznávaný člen
Přidal se: 3 roky před

Těžko říct, bez znalosti místních podmínek.

Doporučuji vám věc projednat s projektantem staveb, popř. se poptat na místním stavebním úřadě.

Za mě ale nesplňujete podmínku dle písm. o), odst. (2), § 79, Stavebního zákona, tj. taková stavba podle mě vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby. Cituji podmínku:

"stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek (pozn.: seno se pro tyto účely nepovažuje za hořlavou látku) nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost (pozn.: nevím, zda pro osobní potřebu nebo podnikáte?), je v souladu s územně plánovací dokumentací (pozn.: to vám sdělí místní úřad pro územní plánování), je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,"

 

Tedy za mě je potřeba mít rozhodnutí o umístění stavby, k němu budete potřebovat vyjádření hasičů, k němu budete zase potřebovat zpracované požárně bezpečnostní řešení stavby (zpracuje autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb). Z tohoto projektu pak může vyplynout tzv. požárně odstupová vzdálenost, která u volné skládky sena může být opravdu velká (odhaduji cca 10 m). Tu buď musíte dodržet, tj. přesunout dál od hranice nebo mezi skládkou a sousedním pozemkem vytvořit požární bariéru, tj. požární zeď.

 

Opravdu před stavbou samotnou doporučuji konzultovat jak s místním úřadem, tak s projektantem.

Pokud se pletu a výše uvedenou podmínku splňujete, dobře pro vás a můžete bez problému stavět. Pokud se ale nepletu, pak by vás černá stavba mohla přijít hodně draho!

Odpověď
novotnydrazice@seznam.cz
Reakcí: 1
Registrovaný člen
(@novotnydraziceseznam-cz)
Nováček
Přidal se: 11 měsíci před

Taktéž se domnívám, že už zabetonováním patek se jedná o trvalé spojení se zemí a tudíš stavbu.

Z hlediska požární ochrany nahlédněte do přílohy č. 1 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Zde jsou uvedeny bezpečnostní vzdálenosti pro volné sklady sena a slámy (do 50 m3 se jimi nemusíte řídit, ale jako vodítko poslouží). Zde je uvedené, že od okrajové budovy v obci minimální vzdálenost 50 m.

Dálším předpisem je ČSN 73 0842 - požární bezpečnost zemědělských objektů.

Za zemědělský objek se považují objekty sloužící pro skladování plodin, zemědělských produktů, krmiva, steliva a výkalů zvířat. Dle mého názoru se Vámi provedenou úpravou jedná o zemědělský objekt. A tím se dostáváme k odstupům, kde je stanovené, že požárně nebezpečný prostor vymezený odstupovou vzdáleností nesmí zasahovat na sousední pozemek, k němuž má vlastnické právo jiná fyzická osoba.

Protože ve svém dotazu uvádíte, že sklad máte prakticky na hranici se sousedem, s největší pravděpodobností zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek souseda, což není přípustné, bez jeho souhlasu omezujete jeho vlastnická práva.

Dle mého názoru má soused pravdu a Vy byste měli zahájit stavební řízení o povolení stavby, jak uvádí kolega víše. Protože má v blízkosti soused dům (který tam byl dřív) a už nyní si stěžuje, nedávám Vám velkou šanci uspět. Přeji hodně štěstí.

Odpověď
KS
Reakcí: 4
 KS
Registrovaný člen
Úvodní téma
(@ks93)
Nováček
Přidal se: 6 měsíci před

Ještě doplním pro upřesnění - asi to bylo špatně pochopeno/špatně napsáno - vyplnili jsme pneumatiku bez disku betonem, do té navrtali trámek, ale pneumatika není v zemi, pouze položená na trávníku. Další upřesnění - jedná se o max. 25 m3 sena, takže by to oficiálně nemělo být posuzováno jako "stoh", ten je definován od 50m3.

Odpověď
5 Odpovědi
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 3 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 369

@ks93 Za svým výše uvedeným vyjádřením si stojím. Osobně se nepřikláním k názoru, že stavba musí být pevně spojena se zemí.

Dle stavebního zákona je stavba definována následovně:

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

 

Dle mého potřebujete rozhodnutí o umístění stavby a tím pádem už vše s tím spojené, včetně odstupů. Na to potřebujete projekt, kdy autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb bude postupovat dle ČSN pro zemědělské objekty.

Ono nakonec vyřešení odstupů může být tím nejmenším problémem a vzniknou další problémy, např. spojené s ekologií, "smradem" apod. 

A vůbec si myslím, že to celé narazí na územním plánu.

Za mě se dál nepohnete, bez konzultace s místními úřady (územní plánování, popř. stavební úřad a projektantem, který bude znát všechny podrobnosti).

Odpověď
KS
 KS
Registrovaný člen
(@ks93)
Přidal se: 6 měsíci před

Nováček
Reakcí: 4

@vit-hofman Takže pokud by tam zůstaly jenom ty palety, které tam byly několik let, situace by byla jiná?

 

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 3 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 369

@ks93 Ne. Za mě nelze stavbu chápat jen jako něco, co má základy a je "betonové." To je myslím, častý omyl.

Vy zkrátka na pozemku skladujete seno. A dle stavebního zákona, abyste seno mohli skladovat, potřebujete splnit určité podmínky.

I pokud by seno bylo skladováno volně, na zemi, stále jde o volnou skládku sena, která má také svá pravidla. Především ten požární odstup.

Vážně to není jednoduchá problematika. Proberte to přímo s projektantem.

Ono může také záležet nejen na množství, ale i na účelu (podnikání, soukromé účely).

Pokud to máte v rámci podnikání, pak těch povinností může být ještě více.

Je-li to pro soukromé účely a v menším množství, většinou to nikdo neřeší, včetně sousedů. 15 balíků ale není málo a já se sousedovi nedivím. 

Tihle borci a borky ( https://www.propbs.cz/ ) se takovými projekty zabývají a dají vám skutečně fundovanou radu.

Odpověď
KS
 KS
Registrovaný člen
(@ks93)
Přidal se: 6 měsíci před

Nováček
Reakcí: 4

@vit-hofman Je to jenom pro naše soukromé účely - krmení hospodářských zvířat, které chováme pro svoji potřebu a radost.

Našla jsem zde informaci: ( https://www.fce.vutbr.cz/pst/mstud/VUTc_7.pdf), že do 50 m3 není potřeba bezpečnostní vzdálenosti dodržovat. Zdá se mi jako nesmysl, když má někdo např. pár králíků a koupí si 2 balíky sena na celý rok, tak aby musel dodržet odstup 50 m od budovy.

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 3 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 369

@ks93 Já vám rozumím. Teď už trochu hádám, ale také může záležet na územním plánu a na tom, jak jsou tamní zahrádky využívány. Zda toto je ještě obvyklé nebo ne. I v územním plánu mohou být určitá omezení.

Chcete-li mít jistotu -> projektant.

Takto to je podobné, jako byste se zubaře ptala na problémy se srdcem.

Odpověď
Sdílet: