BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

[Vyřešeno] Osvětlení pracovního vozidla

2 Reakcí
2 Diskutují
0 Likes
580 Vidělo
Reakcí: 2
Úvodní téma
(@petrbostikseznam-cz)
Active Member
Přidal se: 2 roky před
Dobrý den,
V zaměstnání pracuji jako řidič obsluha plošiny MB Atego. Auto je dlouhé zhruba 10m v práci držíme pohotovost a vyjíždíme často i v noci do terénu odstraňovat poruchy na vedení nízkého nebo vysokého napětí. V tuto dobu jsem ve vozidle sám. Často jezdím do úzkých neosvetlenych uliček nebo na úzké lesní či polní cesty. Z těchto uliček však musím často couvat a v nočních hodinách z auta není téměř vidět dozadu. Vozidlo je vybaveno jen standardním couvacím světlem od výrobce. Moji žádost o doplnění přídavných světel zaměstnavatel zamítl.
Dále práce v noci se samotnou plošinou která nemá žádné osvětlení pracovní plochy je také velice obtížná.
Zajímal by mě proto váš názor zda je zaměstnavatel povinnen dle nějaké normy zajistit dostatečné osvětlení pracovního prostoru.
Děkuji za odpověď
Odpověď
1 Odpovědí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 431
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 5 roky před

Dobrý den,

rozdělil bych váš dotaz na tři části:

  1. provoz vozidla na pozemních komunikacích;
  2. provoz vozidla mimo pozemní komunikace;
  3. obsluha plošiny.

Co se týče té první, tam je vaše situace nejhorší. Vozidlo je, předpokládám, schváleno k provozu na pozemních komunikacích. Tj. vozidlo je vyrobeno tak, aby se na pozemních komunikacích dalo bezpečně provozovat a to i při snížené viditelnosti a dokonce i při jízdě dozadu. Zde bude tedy opravdu nejtěžší zaměstnavatele přesvědčit.

Co se týče druhých dvou částí, jde již o užití vozidla mimo pozemní komunikace nebo k jinému účelu, než provozu na pozemních komunikacích a tedy vozidlo, tak, jak je vyrobeno, nemusí být možné v těchto případech bezpečně provozovat.

Ve všech případech by však zaměstnavatel měl vyhodnotit rizika konkrétních pracovních činností, ať už jde o jízdu nebo práci s plošinou a přijmout adekvátní bezpečnostní opatření. A riziko nedostatečné viditelnosti je jistě riziko, se kterým se musí počítat.

Co se týče požadavků právních předpisů. Rozhodně bych nezapomínal na ustanovení písm. a), odst. (1), § 3, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., cituji:

"Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací."

Může být tedy vhodné nahlédnout do návodu výrobce k obsluze vozidla / plošiny a ověřit, zda nevylučuje práci v noci nebo nevyžaduje pro práce v noci doinstalovat přídavné osvětlení.

Téže nařízení vlády dále, v příloze č. 3, bodě 6., písm. e)s rizikem nedostatečné viditelnosti počítá a uvádí následující povinnost:

"Požadavky na pojízdné zařízení (mimo jiné i pojízdná plošina), které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností umožnilo bezpečné používání."

Nakonec tu máme máme také bod 9.3, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., který uvádí: 

"Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity."

Abych to shrnul.

Co se týče jízdy na pozemní komunikaci, tak zaměstnavatel může celkem obstojně argumentovat tím, že vozidlo je pro takové užití schváleno, bez nutnosti instalace dodatečných zařízení (např. osvětlení). I přesto by však měl odpovědně vyhodnotit rizika.

V ostatních případech rozhodně musí s rizikem nedostatečné viditelnosti uvažovat a přijmout dostatečná opatření k omezení jeho negativního působení.

 

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram