BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Elektrická revize

7 Reakcí
4 Diskutují
4 Likes
858 Vidělo
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@standa)
Člen
Přidal se: 4 roky před

Dobrý den, prosím o radu někoho zkušeného. Sháním nějaká fakta, kdy/jak často provádět revize u mostového jeřábu. Na internetu jsem našel provozní skupiny J1 - J5 atd. - má někdo vysvětlivky? Co ta jednotlivá J znamenají? A druhá otázka, jak často se u mostového jeřábu musejí provádět REVIZE ELEKTRICKÉ? Jeřáb je provozován v hale, kde je určené normální prostředí. Děkuji

Odpověď
6 Reakcí
Reakcí: 11
Autorizovaný odborník
(@erikmargony)
Člen
Přidal se: 4 roky před

Skupiny J1-J6 určují provozní skupiny zdvihadel dle dříve platné ČSN 27 0103, na základě kterých se určuje četnost provádění revizí a revizních zkoušek.

Co se týče lhůt je třeba myslet na NV č. 378/2001 Sb, podle které se veškeré prohlídky provádí 1x za 12 měsíců, pokud např. průvodní dokumentace nestanoví jinak.

Snad Vám odpověď pomohla.

 

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
(@jana)
Člen
Přidal se: 4 roky před

Váš dotaz je obecný, takže odpovím též obecně.

Ve smyslu čl. 4.1 ČSN 12480-1: 1999 a předpisů souvisejících je povinností provozovatele jeřábu zpracovat systém bezpečné práce, který obsahuje (mimo jiné) oblast údržby, oprav a zkoušení jeřábu. 

Pro přesnou odpověď potřebuji více informací - rok výroby jeřábu, četnost používání, základní technické parametry jeřábu a jeřábové dráhy, charakteristika prostředí - to má zásadní vliv na stanovení lhůt jednotlivých zkoušek.

Česká technická norma - Jeřáby a zdvihadla - zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN 27 0142: 2014

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu, vždy je nutno respektovat návod výrobce.

Na mostovém jeřábu se provádí:

  1. Revize - zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou - provádí revizní technik ZZ
  2. Revizní zkouška - zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením, která prověřuje nosnou konstrukci, činnosti mechanizmů a zabezpečovacích zařízení jeřáby zkušebními břemeny - provádí revizní technik ZZ
  3. Revize elektro - u jeřábů s elektrickým pohonem - provádí revizní technik EZ
  4. Podrobná prohlídka ocelové konstrukce jeřábu a jeřábové dráhy
  5. Zkoušky po opravách

Názvosloví a lhůty revizí a zkoušek se liší podle oblasti působnosti např. Báňského úřadu, Ministerstva dopravy a spojů ČR, Ministerstva obrany ČR, ... 

Na závěr musím upozornit - bezpečnostní technik má málo znalostí k vytvoření systému bezpečné práce jeřábů a pokud ho tvoří, vždy je nutná konzultace s revizním technikem zdvíhacích zařízení.

Odpověď
4 Reakcí
Autorizovaný odborník
(@standa)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 26

@jana Dobrý den, již jsem našel zpracovaný systém bezpečné práce. Ani nevěděli, že ho mají :-). Nicméně jsou tam veškeré údaje co jsem hledal. Máme dvě haly a tudíž 2 mostové jeřáby. Věřím, že systém bezpečné práce je souhrnný pro oba typy jeřábů, nebo musí mít každý jeřáb zpracovaný vlastní? Děkuji

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Autorizovaný odborník
(@jana)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 26

@standa Jeden předpis pro všechny jeřáby (a zdvihadla) provozované u jednoho provozovatele, ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění.

Všichni zainteresovaní zaměstnanci - osoba pověřená provozem jeřábu (uživatel), personalista, technik BOZP, údržba, jeřábníci, vazači / signalisté - s ním musí být prokazatelně seznámení.

Každý musí vědět, co má dělat. Činnost musí být průběžně kontrolována.

Obsluhou jeřábu smí být pověřen pouze zaměstnanec s platným oprávněním jeřábníka pro jeřáb příslušné kategorie (třída, druh a typ jeřábu), který byl prokazatelně seznámen s riziky místního pracoviště.

  • Třída O + oprávněný vazač břemen - mostové jeřáby ovládané ze země s nosností do 10 tun
  • Třída A - mostové jeřáby ovládané z kabiny (z kabiny + dálkově), mostové jeřáby s nosností nad 10 tun
Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 4 roky před

Skupina
Reakcí: 414

@standa Za mě, pokud jsou jeřáby a manipulace s nimi rozdílné, tak jsou praktičtější dva samostatné předpisy.

Ale jinak je to jedno. Důležité je, aby předpis obsahoval konkrétní specifika pro práci s jeřábem a zejména pro provádění konkrétních manipulací s ním. Což je častý kámen úrazu těchto systémů. V drtivé většině jde o obecné dokumenty, které se nevztahují na konkrétní podmínky.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Autorizovaný odborník
(@jana)
Přidal se: 4 roky před

Člen
Reakcí: 26

@vit-hofman @Standa Ševčík

Systém bezpečné práce ve smyslu čl. 4.1. ČSN ISO 12480-1 - platný pro celou firmu, k němu zpracovat pracovní postupy a prokazatelně seznámit dotčené osoby.

Kámen úrazu je ve snaze o úspory na špatném místě. 

Vzory SBP s pochybnou kvalitou získáte za pár korun na internetu. Tvoří je lidé bez potřebných znalostí. 

Laici nechápou, ale 3 identické jeřáby provozované v různém prostředí (např. slévárna / zámečnická dílna / dřevozpracující dílna) - 3 diametrálně odlišná pravidla. 

Funkční řešení může vzniknout ve spolupráci s revizním technikem zdvíhacích zařízení.

Je to divné? Zamyslete se:

  • Kdo z vás půjde s bolavým zubem na ošetření ke gynekologovi?
  • Kdo z vás si nechá operovat slepé střevo od vrátného v nemocnici?

Proč se bezpečnostní technici snaží suplovat práci profesionálů? 🙃 🙃 

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram