BOZPforum.cz
Převrácený vozík př...
 
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Převrácený vozík přimáčkne obsluhu


BOZPforum.cz (redakce)
Reakcí: 8
Moderator
Úvodní téma
(@bozpforum-cz)
Aktivní člen
Přidal se: 2 roky před

Porušení právních předpisů

Ze strany zaměstnavatele: odst. (1), § 4, zákona č. 309/2006 Sb., účinné znění.
Ze strany zaměstnance: odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb., účinné znění; písm. a), odst. (1), § 3, NV. č. 378/2001 Sb., účinné znění.

Z výše uvedeného videa je patrno několik fatálních selhání.

Jednak. Zaměstnavatel zřejmě nezajistil pro danou práci, tedy ke zdvižení převráceného vozíku vhodná zařízení (např. jeřáb). Možná i proto zaměstnance napadlo, pokusit se převrácený vozík zdvihnout dalším vozíkem.

Obsluha vozíku tento tedy nepoužila k účelům a za podmínek, pro které je určen výrobcem.

Další fatální skutečností je fakt, že obsluha vozíku nebyla připoutána zádržným systémem. Zde se nabízí otázka, zda vozík vůbec tímto systémem byl vybaven či nikoliv. Každopádně tímto zádržným zařízením (bezpečnostním pásem) vozík vybaven být měl a to dle bodu 4. a písm. d), bodu 5., přílohy 3, k NV. č. 378/2001 Sb., úz.

Sdílet: