BOZPforum.cz
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Škola a el. spotřebiče žáků


Lukas
Reakcí: 81
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: 3 roky před

Zdravím kolegové,

zeptám se, jak máte „pořešeno“ používání el. spotřebičů ve škole ze strany žáků, které jsou ve vlastnictví právě žáků? Předpokládám, že lze tuto problematiku vyřešit příslušnými ustanoveními ve školním řádu, popř. i v požárním řádu školy, že žáci (i zaměstnanci) nesmí používat el. spotřebiče, které se zapojují do el. sítě bez toho, aniž by u nich byla prokázána technická způsobilost - doklad o revizi, nákupu spotřebiče (do 2 let od nákupu)... Lze to takto vyřešit? Samozřejmě lidičky s tím budou náležitě seznámeni. 

1 Odpovědí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 358
(@vit-hofman)
Uznávaný člen
Přidal se: 3 roky před

Dobrý den.

Ředitel školy musí zajistit provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů, které škola provozuje, včetně např. nabíječek na telefony.

Ředitel školy musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Ředitel školy musí bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajišťovat pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím a souhlasem sdružují na pracovištích školy, tedy včetně žáků.

---

Pokud škola sama své spotřebiče musí revidovat a kontrolovat, bylo by opravdu pošetilé, elektrické spotřebiče žáků, užívané ve škole, ignorovat.

---

Stanovení podmínek, jak bezpečnost zajistit, záleží právě na řediteli školy. Zcela používání spotřebičů zakázat je sice snadné a opravdu z hlediska bezpečnosti efektivní, ale v dnešním světě trochu mimo realitu.

Tedy provádění kontrol / revizí. Jelikož každé zařízení má být dle NV. č. 378/2001 Sb., zkontrolováno ještě před uvedením do provozu, vámi zmiňované revize do dvou let od nákupu bych nepovažoval za správné. Resp. trval bych na tom, aby každé el. zařízení mělo doklad o provozuschopnosti (kontrola, revize).

Pokud byste chtěli být úplně TOP, pak si také vyžádat k žáky provozovaným zařízením průvodní a provozní dokumentaci (nejen zprávu o revizi, ale také návod k obsluze a např. CE).

Problémem může být identifikace zařízení. Žák ukáže zprávu o revizi nabíječky, ale jak rozpoznat, že se skutečně vztahuje ke konkrétní nabíječce? Tj. nabíječka musí být jednoznačně identifikovatelá a to po celou dobu provozu ve škole.

---

Jakmile jednou nějaké opatření škola zavede, musí jej také vyžadovat a kontrolovat jeho účinnost a dodržování! Tj. nejde alibisticky stanovit opatření, seznámit s ním žáky (resp. zákonné zástupce) a dále neřešit.

Odpověď
Sdílet: