BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Nepovolané osoby na staveništi

1 Reakcí
1 Diskutují
0 Reactions
820 Vidělo
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 434
Admin
Úvodní téma
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 6 roky před

Četl jsem dotaz, kde se tazatel ptal:

"Co dělat když někdo porušuje zákaz vstupu na stavbu?"
V případě upozornění taková osoba často odpovídá: "Nebudu to obcházet."
 
Jak se na takovou situaci dívají předpisy BOZP?
Hlavní díl odpovědnosti nese zhotovitel stavby.
Mezi jeho základní povinnosti patří oplotit staveniště a to na základě požadavku ustanovení písm. a), bodu 1. ,části I, přílohy č. 1, k NV. č. 591/2006 Sb., cituji:

"Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m."

Dle písm. o), odst. (2), § 3, zákona č. 309/2006 Sb., má potom zhotovitel také povinnost, cituji: 

"Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno"

Z výše uvedeného ustanovení je zřejmé, že zhotovitel musí na staveništi zajistit takové podmínky, aby měl přesný přehled o všech fyzických osobách, které na staveniště vstupují. Často to neznamená nic jiného, než oplocení a řízený vstup na staveniště.

Tj. je zejména nutné zamezit tomu, aby se na staveništi nepovolané osoby vůbec vyskytovaly, než následně řešit, co s nimi. 

Pokud již do zabezpečeného prostoru staveniště neoprávněně nepovolaná osoba vstoupí, je na zhotoviteli, aby ji ze staveniště vykázal. Neuposlechne-li tato osoba zhotovitele, může se zhotovitel obrátit na Policii ČR s žádostí o pomoc.

Na zajištění staveniště je vhodné myslet již v době přípravy projektu a zvážit možnosti jeho zajištění.

 

Budu rád za rozvinutí diskuse ohledně tohoto tématu.

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram