Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Kontroly OOPP pro práce ve výškách.  


Valdhans
Reakcí: 32
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Stálý člen
Přidal se: 1 rokem před

   Zakládám toto téma abychom si ujasnili pravidla pro poskytování této služby.

11 Reakcí
Valdhans
Reakcí: 32
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Stálý člen
Přidal se: 1 rokem před

   Jednou za dva roky se vypravím do Poniklé kde ve výrobním areáluSinging Rock provozuje školící středisko a výcvikový polygon. Tím získám jakési osvědčení o tom, že mohu zodpovědně provádět periodické kontroly OOPP pro práci ve výškách těch výrobců, kteří se připojili k možnosti nechat si revidovat své výrobky jinými osobami než svými specialisty. Tito výrobci pak podle mě získávají konkzurenční výhodu, protože budu samozřejmě doporučovat svým klientům jejich výrobky.

   Pak je zde skupina obchodníků, kteří pod nejrůznějšími značkami prodávají OOPP sice s certifikátem, ale získání osvědčení je buď velmi banální a nemá se školením nic společného.(obvyke jim stačí shlédnout moje osvědčení z Poniklé aby vydali osvědčení své), nebo tento systém vůbec neumožňují a je nutno OOPP zasílat na jimi udanou adresu, kde za nemalé peníze proběhne kontrola.

   Poslední skupinu tvoří obchodníci, kteří prodávají poměrně levné OOPP, ale neznalým zákazníkům neprozradí že nejsou schopni zajistit kontrolu a ani neví kdo takové kontroly provádí.Zákazníkům doporučují koupit si po uplynutí periody nový výrobek. K této skupině obchodníků bych měl jeden dotaz do fora:

   Koelga RT ZZ provádí kontroly i "nekontrolovatelných" OOPP pro práce ve výškách na základě své odborné kvalifikace a nikdy nebyl problém s neuznáním platnosti takto provedené kontroly. Je pravdu že OIP tomu nevěnuje bůhvíjakou pozornost a navíc ještě nemusel řešit otázku úrazu pro nefunkční OOPP.

  

Odpověď
10 Odpovědi
O.Belica
Registrovaný člen
(@o-belica)
Přidal se: 4 měsíci před

Aktivní člen
Reakcí: 6
Dobrý den,

tradičně píšu s křížkem po funuse...

Obecně jsou (v našich krajích) prohlídky OOP proti pádu řešeny nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V bodu II odst. 1 přílohy k tomuto nařízení stojí, že "zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace".
Vše je tedy podřízeno návodu výrobce. Pokud výrobce v návodu stanoví, že prohlídky může provádět pouze on, nebo jím pověřená osoba (authorized person), nejede přes to vlak a prohlídky může provádět pouze výrobce nebo jím pověřená osoba.
V těch ostatních případech návod uvádí, že prohlídky musí být prováděny odborně způsobilou osobou pro periodickou prohlídku (competent person for periodic examination [ČSN EN 365, 3.2]).
Tady ještě pozor u kotvicích zařízení EN 795. Podle Rozhodnutí Evropské komise 2015/2181 kotvicí zařízení typu A, C a D (EN 795 A, EN 795 C a EN 795 D) nejsou považovány za OOP (v případě typu A je to značně nelogické, ale to asi jako celá Evropská komise…).

Jistým problémem jsou distributoři do ČR, kteří uvádí na trh OOP zahraničního výrobce. Jelikož k němu musí dodat návod k použití v češtině, zajišťují českou verzi návodu. Za účelem zajištění si zakázek do budoucna, uvedou ve své verzi návodu, že prohlídky mohou provádět výhradně oni (případně výrobce a oni). Stačí však si pročíst originální návod výrobce a je vidět, že to tak být nemusí (naštěstí OOP vyráběné mimo EU a distribuované do EU musí mít návod alespoň v jednom jazyce zemí EU, takže není problém návod třeba tramtárijského výrobce mít v angličtině nebo francouzštině; i když mě teď napadá, že po Brexitu nevím, jak to bude s tou angličtinou).

Čas od času se objeví nějaký čičmunda, který zahájí větu slovy, že je soudní znalec a začne tvrdit, že prohlídky mohou provádět výhradně osoby pověřené výrobci a že prohlídky povedené odborně způsobilými osobami jsou neplatné, že ten kdo zákazníkovi prohlídky provedl, jej vlastně podvedl atp. (a pak ještě začnou tvrdit, že není nutné provádět prohlídky přileb, neboť se jedná o OOP spadající do kategorie II., aniž by si uvědomili, že návod výrobce povinnost provádět prohlídky stanovuje). Takovéto čičmundy není nutné brát vážně a je vhodné je poučit, že jsou sice znalci ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., že jejich oborem sice je bezpečnost práce, ale rozhodně jim chybí specializace pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Neuškodí jim ani připomenout, že jim v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. nepřísluší řešit právní otázky.

Nikde ale není řešeno, kdo školí a certifikuje odborně způsobilé osoby. Nabízí se nejsnazší řešení, že by to měli dělat výrobci. Je tu ale jedno velké ALE. Kdo zajistí, že ti výrobci budou vědět co a jak. Přirozená reakce bude, že to přece vyrábí, tak musí vědět. Jenže ne každý výrobce OOP vyrábí všechny typy OOP. Ty, které nevyrábí, si nechává dělat pod svou značkou od jiných výrobců (třeba Vámi zmiňovaný Singing Rock sice vyrábí postroje a smyčky, ale lana mu dělá Lanex, slaňovací brzdy Anthron (Skylotec) a Kong atp. Nevím, kdo mu teď vyrábí blokanty, ale ještě počátkem roku 2018 to bylo CT (Climbing Technology) a předtím Kong).
Do toho pak ještě prodejci, kteří si nechají OOP vyrábět pod svou značkou a jsou pak chápáni jako výrobci (sám si některé věci nechávám vyrábět se svým logem a svou značkou, takže jsem chápán jako výrobce, přestože jsem v životě nic nevyrobil).

Teď k těm "obchodníkům prodávajícím poměrně levné OOPP, zákazníkům doporučujícím koupit si po uplynutí periody nový výrobek". Dovolím si podotknout, že podle ČSN EN 365 musí návody k periodickým prohlídkám obsahovat:
a) "upozornění, že bezpečnost uživatele závisí na plné účinnosti a odolnosti ochranného prostředku a důrazné upozornění na potřebu provádění pravidelných odborných periodických prohlídek;" [ČSN EN 365, 4.4 písm. a]
b) "doporučení týkající se četnosti periodických prohlídek, které bere v potaz faktory, jako legislativa, typ prostředku, četnost užívání, a podmínky prostředí v jakém je výrobek užíván. Doporučení však musí obsahovat sdělení, že četnost periodicity prohlídek musí být minimálně 1 × za 12 měsíců" [ČSN EN 365, 4.4 písm. b]
Pokud tedy zákazník umí číst, přečte si návod a v něm nalezne informaci, o nutnosti provádět prohlídky.

Závěrem, rozhodně to není o tom, že se "výrobci připojili k možnosti nechat si revidovat své výrobky jinými osobami". Jen se začíná trochu narovnávat prostředí. V zahraničí jsem se setkal s tím, že pověření výrobce je nezajímalo, ale chtěli odbornou způsobilost garantovanou daným orgánem. Ale je nutné stanovit si priority, tedy zda mít papír na to, že OOP byl prohlížen, anebo vědět, že je opravdu ve stavu způsobilém k použití a mít papír na to, že byl prohlížen.

 
O. Belica
Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 2 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 320

@o-belica Díky za podrobnou a erudovanou odpověď. Je v tom tedy "guláš", chápu-li ji správně? 🙂 

Odpověď
O.Belica
Registrovaný člen
(@o-belica)
Přidal se: 4 měsíci před

Aktivní člen
Reakcí: 6

@vit-hofman Guláš v tom není, je dáno návodem výrobce (viz NV č. 362/2005 Sb.) a pak je to řešeno technickou normou (ČSN EN 363), která ale nemá žádnou návaznost (norma hovoří o odborně způsobilé osobě, ale neřeší, jak ta osoba způsobilost získá a na způsobilost podle normy ani na normu samotnou neodkazuje žádný právní předpis s výjimkou požadavku na dodržování požadavku průvodní dokumentace).

 

Prostě Kocourkov hadr...

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 2 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 320

@o-belica No a to je přesně ten mnou zmíněný guláš 😎 Odbornost pro srandu králíkům 😎

Vy tyto odborníky školíte - produkujete?  

Odpověď
O.Belica
Registrovaný člen
(@o-belica)
Přidal se: 4 měsíci před

Aktivní člen
Reakcí: 6

@vit-hofman

Dobře, tak kompromis - bramboračka 😉 Dobré je to, že právní předpis udává povinnost řídit se návodem (to v některých zemích nemají). Špatné to, že nic neupravuje získání kvalifikace.

 

Odborností pro srandu králíkům bych to nenazval, v případě soudu to taková sranda pro držitele nebude a půjde mu k tíži. ČSN EN 365 totiž odborně způsobilou osobu definuje jako osobu, která má potřebné znalosti o prohlídkách, doporučeních a návodech, aby byla schopna rozpoznat a vyhodnotit význam poškození.

 

Ano, odborně způsobilé osoby pro periodickou prohlídku školím. Produkcí bych to ale nenazval - pracuji zásadně s malými skupinami.

Odpověď
Valdhans
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Přidal se: 1 rokem před

Stálý člen
Reakcí: 32

@o-belica Kdybych měl zájem o vaše školení pro kontroly OOPP, co mám udělat?

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 2 roky před

Uznávaný člen
Reakcí: 320

@valdhans Hezky poprosit 😎 

Pokud by pan Belica vymyslel hezké místo a hezký termín, mohly bychom to pojmout jako takový menší sraz a spojit příjemné s užitečným 😎

Odpověď
Valdhans
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Přidal se: 1 rokem před

Stálý člen
Reakcí: 32

@vit-hofman Jako ten loňský...) Přemýšlím že se by to stálo za trochu snahy. Nic na tom není.

Odpověď
O.Belica
Registrovaný člen
(@o-belica)
Přidal se: 4 měsíci před

Aktivní člen
Reakcí: 6

@vit-hofman Koukám, že o mně beze mě 😀 😀 😀

 

Z principu se ničemu nebráním, ale dříve, než v červnu nic vymýšlet ani nezačnu 🙁

Odpověď
O.Belica
Registrovaný člen
(@o-belica)
Přidal se: 4 měsíci před

Aktivní člen
Reakcí: 6

@valdhans Domluvit se... 😀 😀 😀

 

Kdyžtak se mi ozvěte na obelicaZAVINÁČlezectvi.cz (OBELICAzavináčLEZECTVI.CZ) a domluvíme se. Díky.

Odpověď
Sdílet:
Scroll to Top