BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

[Vyřešeno] Obsluha pracovních plošin bez malérů

10 Reakcí
3 Diskutují
4 Reactions
2,171 Vidělo
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí (oprávněná obsluha plošiny) prokazatelně pověřená zaměstnavatelem k obsluze stroje příslušné kategorie.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny bezvadně znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Efektivní provoz plošin vždy začíná pečlivým plánováním ze země.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení samotných pracovníků v koši, ale i plošiny jako takové, ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.
Havárie plošiny je vždy spojena i s velkou hmotnou škodou.

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována.

Její nosnost a parametry stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Vždycky je potřeba dbát na:

 • Řádné převzetí, zabezpečení a zajištění pracoviště plošiny
 • Úplnost průvodní technické dokumentace stroje
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny prokazatelně pověřenou osobou na základě platného oprávnění k obsluze plošiny příslušné kategorie (vydává revizní technik zdvíhacích zařízení)
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti - řádně proškolený použivatel plošiny (osoba vykonávající činnosti na plošině bez oprávnění k její obsluze)
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu - nezbytná součást provozního systému plošin - místního bezpečnostního předpisu zaměstnavatele - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů.

V případě práce plošiny ve volném terénu navíc:

 • Sledování povětrnostních podmínek - zvláště pak rychlosti a síly větru, viditelnost
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických venkovních vedení, případně zajištění pracoviště po elektrické stránce - (práce v blízkosti trakčního vedení železničních a městských drah, ochranná pásma distribuční sítě a podobně).

Co získáte?

 • Spolehlivý a efektivní provoz
 • Bezpečné pracovní prostředí
 • Optimální pojistné krytí
 • Vyhnete se sankcím

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Odpověď
9 Reakcí
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Havárie plošiny často znamená smrtelný úraz a je vždy spojena i s velkou hmotnou škodou.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Zákon akce a reakce v praxi. Amatér, kterému chyběl rozum a křídla.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Chlapík zřejmě vůbec netušil, že pohyblivá pracovní plošina je zákeřný stroj, který se v rukou amatéra proměňí na výkonný katapult.

Možná přišel i nato, k čemu je dobrá přilba a proč ji má příště používat. ? 

Odpověď
Reakcí: 1
(@walica-lukas)
New Member
Přidal se: 1 rokem před

Prosím o radu, jelikož jsem dostal na starost zajistit školení nových osob na pracovní plošiny a potřebuji rovněž k tomu i připravit materiály. Bohužel nemohu najít určité informace, které bohužel jsem ani nevyčetl v normě ČSN ISO 18878 kdy jsem potřeboval znát informace např. tyto:

- Jakou osnovu, co vše tedy se musí proškolit ať již nové obsluhovatele pracovních plošin nebo pravidelné proškolení. Kolik hodin teorie a praxe musí obsahovat školení? Třeba na ustavení plošiny na rovině stačí 1hod teorie a 1hod praxe? Kolik mám tedy uvést do osnov? Nouzové pohyby plošiny stačí 2hod teorie a 2hod praxe nebo podle čeho se řídít jaké body a kolik hodin je potřeba splnit a doložit aby bylo vše v pořádku a z čeho jakých informací vycházet?

- testy pro ověření obsluh musí mít kolik otázek a je dáno kolik otázek s kterých bodů? upřímně jestli bude otázka na čísla zákonu není pro mne tak zásadní než aby obsluha věděla do kolika stupňů zvládne plošina vyrovnání, nebo kolik osob je povoleno v koši. Jaká musí být procentuální úspěšnost aby splnil testy? Stačí 25 otázek a pokud uchazeč splní na 75% je to v pořádku a tedy úspěšně splnil test? Co praxe když položím 5 otázek tak pokud odpoví na 3 otázky tak prospěl nebo podle čeho hodnotit? chápu že není to úplně jednoduché a někdo se neumí správně vyjádřit ale prakticky to udělat umí perfektně tak nemám důvod takové osobě úspěšně udělit pověření k obsluze.

Prosím o radu a ideálně odkázat na zdroje, kde vyčtu tedy jak správně školit osoby a zároveň co jak musíme splnit aby bylo vše v pořádku a především osoby byly vždy řádně proškoleny ze všech potřebných bodů, případně vzory materiálu.

Je třeba rozdíl když bude vypracován dokument s názvem zácvikový nebo zaškolovací list?

Moc děkuji Lukáš W.

Odpověď
Reakcí: 5
(@Anonymní 3889)
Active Member
Přidal se: 1 rokem před

 75% je to v pořádku a tedy úspěšně splnil test? Co praxe když položím 5 otázek tak pokud odpoví na 3 otázky

Odpověď
Reakcí: 5
(@Anonymní 3889)
Active Member
Přidal se: 1 rokem před

nil test? Co í témata

Odpověď
Reakcí: 5
(@Anonymní 3889)
Active Member
Přidal se: 1 rokem před

šné kategorie.

Je velmi důležité, 

Odpověď
Reakcí: 5
(@Anonymní 3889)
Active Member
Přidal se: 1 rokem před

m neobsahuje nepře

Odpověď
Reakcí: 5
(@Anonymní 3889)
Active Member
Přidal se: 1 rokem před

te sem. Maximální velikost souboru 256MB

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram