BOZPforum.cz
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Obsluha pracovních plošin bez malérů


Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Stálý člen
Přidal se: 2 roky před

Samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí (oprávněná obsluha plošiny) prokazatelně pověřená zaměstnavatelem k obsluze stroje příslušné kategorie.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny bezvadně znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Efektivní provoz plošin vždy začíná pečlivým plánováním ze země.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení samotných pracovníků v koši, ale i plošiny jako takové, ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.
Havárie plošiny je vždy spojena i s velkou hmotnou škodou.

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována.

Její nosnost a parametry stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Vždycky je potřeba dbát na:

 • Řádné převzetí, zabezpečení a zajištění pracoviště plošiny
 • Úplnost průvodní technické dokumentace stroje
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny prokazatelně pověřenou osobou na základě platného oprávnění k obsluze plošiny příslušné kategorie (vydává revizní technik zdvíhacích zařízení)
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti - řádně proškolený použivatel plošiny (osoba vykonávající činnosti na plošině bez oprávnění k její obsluze)
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu - nezbytná součást provozního systému plošin - místního bezpečnostního předpisu zaměstnavatele - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů.

V případě práce plošiny ve volném terénu navíc:

 • Sledování povětrnostních podmínek - zvláště pak rychlosti a síly větru, viditelnost
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických venkovních vedení, případně zajištění pracoviště po elektrické stránce - (práce v blízkosti trakčního vedení železničních a městských drah, ochranná pásma distribuční sítě a podobně).

Co získáte?

 • Spolehlivý a efektivní provoz
 • Bezpečné pracovní prostředí
 • Optimální pojistné krytí
 • Vyhnete se sankcím

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

3 Reakcí
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Stálý člen
Přidal se: 2 roky před

Havárie plošiny často znamená smrtelný úraz a je vždy spojena i s velkou hmotnou škodou.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Stálý člen
Přidal se: 2 roky před

Zákon akce a reakce v praxi. Amatér, kterému chyběl rozum a křídla.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@jana)
Stálý člen
Přidal se: 2 roky před

Chlapík zřejmě vůbec netušil, že pohyblivá pracovní plošina je zákeřný stroj, který se v rukou amatéra proměňí na výkonný katapult.

Možná přišel i nato, k čemu je dobrá přilba a proč ji má příště používat. ? 

Odpověď
Sdílet: