BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

Místní provozní bezpečnostní předpis

8 Reakcí
5 Diskutují
8 Reactions
2,373 Vidělo
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 434
Admin
Úvodní téma
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 6 roky před

Rád bych otevřel diskusi nad tématem: "Místní provozní bezpečnostní předpis", dle NV. č. 378/2001 Sb.

Zařízením ve smyslu nařízení vlády (viz § 1) je:

 • stroj,
 • technické zařízení,
 • přístroj,
 • nářadí.

 

Dle písm. g), § 2, je místní provozní bezpečnostní předpis definován následovně:

Místním provozním bezpečnostním předpisem se rozumí předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

 

Kontrola zařízení před uvedením do provozu, dle odst. (1), § 4, se provádí následovně, cituji:

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

 

Dle odst. (2), § 4, platí pro následné kontroly toto, cituji:

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

 

Výše uvedené ustanovení podle mě nedává jinou možnost, než provádět následnou kontrolu dle místního provozního bezpečnostního předpisu.

Znamená to tedy, že pro všechna zařízení musí být vypracován místní provozní bezpečnostní předpis? Tedy např. i pro kladivo a šroubovák? Nebo mě něco uniká?

Vím, že je běžně zažitá praxe, MPBP zpracovat jen v případě, že návod k obsluze chybí, ale dle výše uvedených citací je to trochu jinak... Jak řešíte v praxi?

Odpověď
7 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 434
Admin
Úvodní téma
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 6 roky před
 1. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.
 2. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem,
 3. nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

 

Takže. Bod 1. nás z toho ustanovení nyní nezajímá.

Bod 2. jasně říká, že kontrola se provádí dle MPBP.

Bod 3. dává možnost, provést kontrolu v jiném rozsahu, než stanovení MPBP. Ale z onoho spojení: "nestanoví-li" prostě jasně plyne podmínka, že musím porovnat MPBP a zvláštní právní předpisy, průvodní dokumentaci a normové hodnoty... A abych něco porovnal, tak to musím mít.

 

Mně z toho zkrátka plyne, že MPBP musí být vždy.

 • Pokud do MPBP napíši např. "kontrola se provádí dle návodu výrobce" je to ok a kontrola se dělá dle návodu.
 • Pokud napíši do MPBP kompletní požadavky na provádění kontroly, např. v deseti bodech, ale jinak, než je uvedeno v návodu výrobce, kontroluje se dle návodu výrobce.
 • Pokud v návodu požadavky na kontrolu nejsou stanoveny, kontroluje se dle MPBP.

Já to ustanovení vidím jako celkem průserové a hlavně, jako poměrně velký paskvil.

 

Za mě ustanovení nařízení vlády mělo znít např.:

(1) Kontrola zařízení se provádí dle průvodní dokumentace výrobce (pozn. která samozřejmě musí být v souladu se zvláštními právními předpisy a normovými hodnotami) a pokud průvodní dokumentace výrobce není k dispozici, tak dle zaměstnavatelem zpracovaného místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zaměstnavatel může požadavky na kontrolu zařízení, s ohledem na hodnocení rizik nebo místní podmínky, zpřísnit nad rámec požadavků průvodní dokumentace, místním provozním bezpečnostním předpisem.

Odpověď
1 Odpovědí
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Přidal se: 5 roky před

Člen
Reakcí: 33

@vit-hofman   Velmi zajímavé téma, asi jako každé tady. Nebudu se pouštět do podrobného právního rozboru, ale popíšu způsob jak k tomu přistupuji já. Abych si usnadnil práci a vytvořil něco co dává smysl hlavně zaměstnancům. 

   příklad: obrobna se svařovnou, starý objekt bez papírů, část strojů bez papírů, část tak nějak nových, ale jinak vcelku moderní a perspektivní výroba.  Chci pro obrobnu vytvořit MPBP proto, že jsou tam i stroje "bez papírů" (chápejte to jako zkratku) a rád bych pro ně stanovil podmínky bezpečného provozu. Vezmu obecně platné pravdy o obráběcích a tvářecích strojích, které v použitelné formě sídlí v PC každého bezpečáka, a z nich vytvořím pravidla pro jejich provoz. Tedy provoz, údržba, zakázané činnosti, kvalifikační a zdravotní předpoklady obsluhy, OOPP atd, prostě vše co by měla obsluha a provozovatel znát a dodržovat.

   Tímto MPBP vyřeším jak staré stroje, tak podmínky provozu strojů nových, protože ty bývají daleko bezpečnější a není potřeba jim věnovat tolik pozornosti, zvláště máme-li český návod. Návody jsou tedy přílohou MPBP a je hotovo. Nic víc neřeším.

   Ve stejné dílně se však provádí i manipulace paleťáky a MV, jsou tam regály a skladovací místa. Co s tím? Vytvořím další MPBP, tentokrát věnovaný pravidlům pro dopravu a manipulaci. To má e v nějaké podobě taky každý ve své sbírce v PC.Takže dílna má dva MPBP. Jeden pro stroje a druhý pro manipulaci a skladování. Ve svařovně obdobně vyřeším tlakové láhve. 

   Každý MPBP navíc obsahuje rizika pro daný systém a osnovu školení včetně prezenční listiny. Takže každá dílna se školí zvlášť, ze svých MPBP. Důkladně  a důsledně.

   NIkdy jsem neřešil kladiva, šroubováky nebo hrábě a lopaty. To bych z těch lidí dělal už totální blbce a možná i ze sebe. Říkat elektrikáři aby si nebodl šroubovák do oka a předepsat mu ochranné brýle si netroufnu...)

   Toť ve stručnosti můj příspěvek k tématu. 

Odpověď
Milan Limberg
Reakcí: 6
Autorizovaný odborník
(@milan-limberg)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Na posledním školení od VÚBP bylo řečeno, že na všechna zařízení musí být opravdu zpracován MPBP. Podle mého názoru je to ale nesmysl a prosté opisování návodů k obsluze. MPBP má smysl pouze tehdy, pokud návod k obsluze již neexistuje, resp. není k dispozici.

Odpověď
1 Odpovědí
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 6 roky před

Skupina
Reakcí: 434

@milan-limberg WOW, opravdu to někdo otevřeně řekl na školení? Už jsem se bál, že jsem jediný, kdo k tomu názoru dopěl 😎 

Jako tohle říct na plnou hubu, je to docela bezpečnostní revoluce.

Celé to NV. č. 378/2001 Sb., je v této části dost nešťastné. 

Co se týče kontrol, viděl bych to tak, jak píši výše.

Jinak si ale MPBP představuji jako předpis, který by měl návod výrobce jen upřesnit na místní podmínky. 

Např. MPBP pro elektrickou vrtačku.

 1. Dodržuj návod výrobce;
 2. Vždy použij chrániče sluchu (návod je nevyžaduje);
 3. Při vrtání nepoužívej rukavice. Při výměně vrtáku použij rukavice.
 4. Před vrtáním se přesvědč, že nebudeš vrtat do el. instalace pod proudem.

 

Ty 4. body mě teď jen tak v rychlosti napadly, tak je neberte příliš vážně.

Odpověď
Ing. Jana Čechová
Reakcí: 26
Autorizovaný odborník
(@jana)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění, beru jako podpůrný předpis pro provoz zdvíhacích zařízení. 

Obzvlášť velký problém vidím u pronájmů pohyblivých pracovních plošin a hydraulických nakládacích jeřábů bez obsluhy. Ovládá je doslova každý, kdo udrží páku / tlačítko, čímž ohrožuje nejen sebe, ale i okolí.

 • §2g se místním provozním bezpečnostním předpisem rozumí předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorách a na pracovištích zaměstnavatele,
 • §2h - normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě - systém bezpečné práce pro provoz jeřábů na základě požadavku článku 4.1 ČSN ISO 12480-1:1999 a pracovní systém plošin, na základě požadavku článku 4.2 ČSN ISO 18893:2014.

Příklad - provozování vlastní / pronajaté pohyblivé pracovní plošiny ve volném terénu - kácení stromů na zakázku / montáž klimatizace ve výrobní hale za plného provozu na zakázku, ... 

Určitě to není o opisování návodu výrobce, ale o vytvoření konkrétního pracovního postupu pro určitý typ činnosti:

 • přesná formulace objednávky na pronájem stroje (parametry a další požadavky včetně vybavení)
 • zajištění a písemné pověření oprávněné obsluhy stroje
 • řádné předání a převzetí provozní dokumentace
 • zajištění pravidelné denní údržby a kontroly
 • dokument o zajištění a předání pracovního místa oprávněné obsluze (informace o stavu a únosnosti podloží, zatížení větrem, zajištění asistence, ... )
 • vybavení osádky koše přilbou vhodnou do výšek a protipádovou ochranou, ...
 • atd.

Podle mne OIP ani bezpečáci tuhle oblast nechtějí vidět.

 1a pozor na rozdrcení těla 1
Odpověď
Reakcí: 9
Autorizovaný odborník
(@milan-kondziolkagmail-com)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Dobrý den paní Jano. Dobrý začátek. A opravdu zajímavé téma. Ale je opravdu MPBP tím pravým ořechovým pro zaměstnavatele? Většinou se ty plošiny provozují na stavbách, nebo si je k zaměstnavateli přiveze externí firma. Takže to spíš vidím jako MPBP pro zaměstnavatele - provozovatele nebo ještě lépe uživatele plošiny a tam mi chybí to místní, respektive že je to převážně činnost na pracovišti jiného zadavatele. 

 

Odpověď
1 Odpovědí
Ing. Jana Čechová
Autorizovaný odborník
(@jana)
Přidal se: 5 roky před

Člen
Reakcí: 26

@milan-kondziolkagmail-com

Pokud jde o pracovní činnost cizích osob v areálu jiného zaměstnavatele, které se tam zdržují s jeho vědomím, musí je chránit - předem prokazatelně stanovit podmínky pro provoz cizích zdvíhacích zařízení s cizí obsluhou v jeho areálu.

 1. Do objednávky zadat požadavek na kompetentní obsluhu ZZ - vazač, jeřábník, obsluhovatel / použivatel plošiny pro příslušnou kategorii stroje ve smyslu národní soustavy povolání, národní soustavy kvalifikací ČR a platných ČSN a na řádný technický stav ZZ včetně použitého příslušenství
 2. Vymezit čas, prostor a upozornit na rizika pracovního místa (např. elektrické vedení distribuční sítě, kanalizace ... )
 3. Prokazatelně předat pracoviště. 
 4. Vlastní lidi upozornit na rizika související s provozem zdvíhacích zařízení - prokazatelně
 5. Stanovit komunikační systém
 6. Prokazatelně s tím seznámit všechny dotčené pracovníky.

Je to snadné, ale všichni na to kašlou. 

Například jeřábník přijede sám a nemá zajištěného vazače, takže s vykládkou pomáhá každý, kdo je schopen podržet vázací prostředek ... 

Drobné firmy ve stavebnictví odmítají zakázky, kde jsou jasně stanovené požadavky na jejich kvalifikaci, protože ji nesplňují. 🤔 

 

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram