BOZPforum Logo
Přidat
téma

Blog - informace o fóru i bezpečnosti

Zvu vás k diskusi na BOZPforum.cz
Přidejte se a diskutujte nad tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i dalšími souvisejícími, jako jsou zejména požární ochrana, první pomoc, nebezpečné chemické látky, hygiena práce, ergonomie práce, prevence závažných havárií a mnohé další. Využijte jedine...
Zjistit více
Jak si nastavit odběry, aby Vám nic neuniklo?
Odběry jsou emailová upozornění pro registrované členy na nová témata nebo reakce na ně zde na fóru. Můžete si nechat zaslat upozornění na každé nové téma i reakci nebo pouze na nová témata. Případně si můžete také zvolit, které oblasti Vás zajímají a nechat se informov...
Zjistit více
Jak to vše vzniklo?
Nahlédněte do trochy historie mé pracovní cesty. Zjistěte, jak to vše začalo a co byly milníky, vedoucí až k tomuto bodu - založení BOZPforum.cz....
Zjistit více
Proč BOZPforum.cz vzniklo?
Diskusní fórum BOZPforum.cz jsem založil hned z několika důvodů: Žádné obdobné řádně fungující diskusní fórum v současné době neexistuje. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je stále komplikovanější. Často i odborníci mají problém se ve změti právní...
Zjistit více
Spuštěno BOZPForum.cz
Dnes, 9. 11. 2018, bylo oficiálně spuštěno BOZPForum.cz....
Zjistit více

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram