BOZPforum Logo
Přidat
téma

Jak to vše vzniklo?

Datum:
15. 3. 2019
Rubriky:
Nadšenec do bezpečnosti

Ing. Vít Hofman

Bezpečností žiji již více než jednu dekádu a opravdu se považuji za nadšence. Oboru jsem propadl a žiji jím. I to je možná důvodem, proč se neustále snažím pro obor dělat maximum.

Níže vás provedu svou profesní cestou

Od začátku, až po založení tohoto webu.

10/2006

VŠB TUO - FBI

Začal jsem studovat obor bezpečnosti, na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství.

10/2006
01/2011

První praxe v BOZP

Ještě před ukončením inženýrského studia jsem nastoupil na odbornou praxi k poskytovateli služeb BOZP a PO, kde jsem sbíral své první zkušenosti.

01/2011
02/2011

Osvědčení technik požární ochrany

Po úspěšně zvládnuté zkoušce získávám své první osvědčení o odborné způsobilosti - osvědčení technika požární ochrany a okamžitě zahajuji jeho činnosti.

02/2011
05/2011

Absolvování bezpečnostního inženýrství

Po úspěšném obhájení své diplomové práce jsem rovněž složil státní závěrečné zkoušky a získal titul Ing. ve studijním oboru bezpečnostní inženýrství.

05/2011
12/2011

Osvědčení OZO v BOZP

Před koncem roku končeně získávám své první osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP.

12/2011
09/2013

Získání živnostenského oprávnění

Ukončil jsem zaměstnanecký poměr, abych se mohl plně realizovat a dělat věci tak, jak jsem je považoval za správné. Získal jsem živnostenské oprávnění na poskytování služeb BOZP i PO.

09/2013
04/2016

Zakládám projekt BOZPkestazeni.cz

Uvědomoval jsem si, jak těžké bylo začínat téměř od nuly. I proto jsem chtěl ostatním zkusit pomoci a tak jsem realizoval online obchod na prodej vzorové dokumentace BOZP a PO, který funguje do dnes.

04/2016
08/2016

Zakládám Facebook skupinu "Bezpečáci"

Stále více jsem pociťoval potřebu podělit se s ostatními o zkušenosti, nejen získat, ale také poskytnout radu. Nakonec se zrodila myšlenka na založení Facebookové skupiny určené výhradně odborníkům.

08/2016
03/2019

Zakládám projekt BOZPforum.cz

Po téměř třech letech provozu Facebook skupiny "Bezpečáci" si stále více uvědomuji omezené možnosti a nedostatky facebookové platformy. To mě vede k myšlence založit vlastní, komunitní portál a diskusní fórum BOZPforum.cz.

03/2019

Věřím, že Vám, všem se zájmem o bezpečnost, bude mít BOZPforum.cz co nabídnout. Věřím, že nejednomu z Vás usnadní nejen pracovní, ale i osobní život a že zde naleznete nejen rady, ale snad i nové přátele.
Ing. Vít Hofman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram