BOZPforum.cz

UPOZORNĚNÍ!

Nejprve si vytvořte běžný účet na tomto webu, pomocí odkazu: "Registrovat se", viz bod 1, níže. Následně můžete žádat o schválení takto registrovaného účtu jako autorizovaného odborníka, pomocí vyplnění formuláře, viz bod 2, níže. Pokud vyplníte pouze žádost, účet autorizovaného odborníka vám nebude zřízen!

I. Registrujte se jako člen BOZP fóra

II. Vyplňte žádost o členství mezi odborníky

Uvádějte prosím své celé pravé jméno.
Slouží jen ke spárování žádosti s uživatelským účtem na fóru. Nebude použit k odesílání reklamy ani jiných, nevyžádaných obchodních sdělení.
Uveďte čísla svých osvědčení o odborné způsobilosti. Oddělujte čárkou. Stačí alespoň jedno.
Cokoliv, co vás napadne a chcete sdělit a přidat k žádosti.

Schválení žádosti

Žádost se snažíme vždy zpracovat a posoudit co nejrychleji. Schválení však může nějakou chvíli trvat. Zpravidla v řádu jednotek hodin, nejdéle potom 48 hodin. Pokud do té doby nebude vaše žádost schválena nebo nebudete informováni o jejím zamítnutí, napište prosím na [email protected], abychom společně celou věc dořešili.

Schválení žádosti poznáte tak, že ve vašem profilu (v menu fóra položka "Můj profil") pod vaším jménem objeví skupina: "Autorizovaný odborník", viz obrázek níže.